Coláiste Feirste agus SERVE

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Is eagraíocht charthanachta é SERVE atá dírithe ar an fhorbairt i dtíortha atá i mbéal forbartha agus ar dheiseanna a sholáthar d’Éireannaigh óga obair dheonach a dhéanamh thar lear chomh maith le bheith ag obair in  Éirinn. Bunaíodh SERVE sa bhliain 2003 nuair a tháinig grúpa ar ais ó na hOileáin Fhilipíneacha i ndiaidh dóibh sé seachtaine a chaitheamh thall ag obair le heagraíochtaí difriúla. Mhothaigh siad gur chóir go mbeadh an deis ag daoine óga eile an t-eispéireas céanna a bheith acu agus cruthaíodh SERVE, dá thairbhe.

I ndiaidh deich mbliana ar an tsaol, tá na céadta oibrí deonach i ndiaidh bheith páirteach i ndea-obair de chuid SERVE. Tá an eagraíocht ag tacú le tionscnaimh éagsúla sa Bhrasaíl, sa Téalainn, sa Mhósaimbíc, san Afraic Theas, sa tSaimbia, sa tSiombáib, sna hOileáin Fhilipíneacha, san India agus anseo in Éirinn fosta.  Cuireann SERVE a aidhmeanna i bhfeidhm trí pháirtnéirí a aithint sna tíortha sin agus tacaíonn siad leis an obair atá ar bun ag na heagraíochtaí dúchasacha sin trí mhaoiniú, taithí, oibrithe deonacha agus traenáil a chur ar fáil.  Fágann sin nach bhfuil Éireannaigh ag deachtú réiteach le muintir na dtíortha éagsúla ach go bhfuil siad ag tacú le daoine áitiúla a thuigeann comhthéacs na tíre agus na deacrachtaí sainiúla a bhaineann leis an tír áirithe sin, lena bhfadhbanna féin a réiteach.

Tá baill de scoilphobal Choláiste Feirste ag obair mar oibrithe deonacha le SERVE ó bhí 2007 ann.  Bíonn Diarmaid Ua Bruadair agus a theaghlach freagrach as tionscnamh SERVE sa Bhrasaíl agus téann siad anonn gach bliain ag tógáil tithe.  Chaith Cait Ní Mhurchú tréimhse sa Téalainn ag teagasc Béarla agus chuaigh iar-leabharlannaí na scoile Aisling Ní Labhraí go dtí na hOileáin Fhilipíneacha.  Thug Ceannaire na mBuachaillí Daragh Ó Cluasaigh aghaidh ar thionscnamh na Brasaíle agus anuraidh thug Ceannaire na gCailíní Lauren Nic Cailín aghaidh ar an tSaimbia.  Bhí Danielle Ní Riabhaigh agus Tomás Mac Ardail sa tSaimbia mar oibrí agus ansin chuaigh Danielle ar ais mar cheannaire tionscnaimh anuraidh.Mhothaigh an scoil go raibh sé de cheart ag daltaí Choláiste Feirste an deis a bheith acu páirt a ghlacadh ina leithéid de thionscnamh agus chuige sin tugadh faoi thionscnamh na scoile chuig an Afraic Theas agus an Mhósaimbíc a eagrú.

Dúirt Danielle: “Is cúis mhór bhróid í domhsa a bheith in ann an cineál seo oibre ar son daoine nach bhfuil an t-ádh céanna orthu is atá orainne anseo in Éirinn. Chuaigh mise go dtí an tSaimbia arú anuraidh den chéad úr agus cé go raibh obair dheacair i gceist, is mór an tairbhe a bhain mé as an aistear. Bhuail mé le cairde a bheas agam go deo agus is é sin ceann de na fáthanna a raibh mé ag iarraidh pilleadh ar an tír anuraidh mar cheannaire tionscnaimh. D’imigh mé chun na Saimbia le dalta de chuid an choláiste agus beidh muid ag dul go dtí an Mhósaimbíc i mbliana arís le daltaí eile ó Choláiste Feirste. Tá sé ar dóigh go dtig leis an phobalscoil na cineálacha deiseanna seo a thabhairt dár ndaltaí agus tá muid uilig ag dúil go mór leis an turas i mbliana.”

Is gá de lucht an Choláiste airgead a thiomsú idir seo agus an turas agus tá neart imeachtaí idir láimhe ag muintir na scoile chun seo a chinntiú. Cé go mbeidh sinsearaigh na scoile ag tabhairt faoin obair dheonach san Afraic go luath sa bhliain úr, is cinnte gur tionscadal iomlán scoile é. Tá baint ag gach bliainghrúpa sa tionscadal, idir mhúinteoirí agus dhaltaí. I measc na n-imeachtaí a rinneadh cheana féin, tá dioscónna, oícheanta sóisialta, siúlóid urraithe sléibhe agus a thuilleadh eile. Rinne Bliain 8 siúlóid ar an tSliabh Dhubh ar na mallaibh chun cúpla punt a chur i dtreo an turais charthanachta seo chun na Mósaimbíce agus d’éirigh leo breis is £1200 a thógáil. Is léir gur bhain daltaí na scoile an-sult as an turas agus beidh imeachtaí dá mhacasamhail ag tarlú idir an dá linn. Le cois na n-imeachtaí a eagraíodh cheana féin, beidh bearradh gruaige fhoireann na scoile, cóisir mhór na Nollag agus imeachtaí eile a bheas a reáchtáil ag Bliain 9 agus 10. Ar aghaidh linn chun na hAfraice!

Is féidir airgead a bhronnadh ar an chúis iontach seo ar an idirlíon tríd an nasc thíos a bhrú nó is féidir brú ANSEO fosta.

http://www.justgiving.com/ColaisteFeirste-ServePic 1

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive