Cleachtadh Ollmhór de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh ar bun amach ó Chósta an Deiscirt

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

PREAS ráiteas

 

Beidh cleachtaí ar bun ag árthaí na Seirbhíse Cabhlaigh an L.É SAMUEL BECKETT, an L.É. ROISIN agus an L.É. AOIFE amach ó Chósta Theas na hÉireann, mar chuid de mheasúnú seachtaine ar an bhflít atá ar bun ag an tSeirbhís Chabhlaigh. Áirítear ar chuid de na tascanna Oibríocht Díchumasaithe Mara a ullmhaíonn Foirne Cabhlaigh do ghníomhartha frith-támhshuanacha agus do bhordáil armtha ar muir. Déanfar cleachtaí crainn tochrais taismí le héileacaptar AW139 an Aerchóir chomh maith. Tá luach €1.7 Billiún de dhrugaí gafa ag an tSeirbhís Chabhlaigh in uiscí na hÉireann le sé bliana anuas. Is í ar dualgas cosanta iascaigh, tá 407 bordáil agus 4 choinneáil déanta go dtí seo i mbliana ag an tSeirbhís Chabhlaigh. Cleachtfar athsholáthar idir longa freisin maidir le daoine agus soláthairtí a aistriú fad a bhíonn longa ar muir. Ar an tslí sin, ní bhíonn ar long filleadh ar an gcalaphort fad a bhíonn sí i mbun oibríochtaí. Dúirt Hugh Tully, an Brat Oifigeach i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh: *“Ina cáil mar phríomhghníomhaireacht mhuirghabhála an Stáit, tá sé ríthábhachtach go bhféadfaidh Aonaid Chabhlaigh freagairt tapa agus éifeachtach do riachtanas oibríochta ar bith a d’fhéadfaí iarraidh orthu a dhéanamh inár limistéar oibríochta, an tAtlantach Thuaidh, agus sin ar ghearrfhógra. Oibríonn fir agus mná na Seirbhíse Cabhlaigh i roinnt de na farraigí is naimhdí ar domhan, ar feadh na bliana. Cuireann ár gCleachtaí Flít Bliantúla deis ar fáil d’Aonaid na Seirbhíse Cabhlaigh barrfheabhas ar chur ar a gcuid scileanna agus deis don fhoireann ceannais shinsearaigh a gcumas oibríochta a mheas.”* Beidh príomhphearsanra ón tSeirbhís Chabhlaigh ar fáil le haghaidh agallaimh, de réir mar is gá. Téann loingeas na Seirbhíse Cabhlaigh i mbun cleachtaí gach bliain le barrfheabhas a chur ar a gcuid scileanna agus le feabhas a chur ar a gcuid teicnící lena chinntiú go mbeidh na longa ábalta freagairt do riachtanais oibríochta ar bith a mbeadh orthu tabhairt faoi i bhfearann fairsing mara na hÉireann, achar atá dhá oiread déag níos mó ná talamh na hÉireann. Déanann an tSeirbhís Chabhlaigh patrólú ar 15% d’uiscí an AE atá faoi rialú ceannasach na hÉireann agus a chuireann acmhainní ar luach measta €3.4 Billiún ar fáil do Státchiste na hÉireann gach bliain, sin thart ar 1.2% den OTI. Beidh sárdheiseanna grianghrafadóireachta de Sheirbhís Chabhlaigh Óglaigh na hÉireann i mbun gnímh ann.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive