Cinneadh tubaisteach: déanfaidh sé dochar don teanga go ceann i bhfad – POBAL

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
*Cinneadh tubaisteach: déanfaidh sé dochar don teanga go ceann i bhfad*

Dúirt POBAL, eagras abhcóideachta na Gaeilge gur cosúil go gcaillfear 14
phost i réimse oibre amháin, ‘Ardú Feasachta, Cosaint na Teanga agus
Ionadaiocht’ mar gheall ar phróiseas Fhoras na Gaeilge le deireadh a chur
le maoiniú do na heagrais bunmhaoinithe, seachas 6 eagras atá roghnaithe ag
an Fhoras féin.  Dúirt Janet Muller, PF POBAL, ‘Faoi chur chuige an
Fhorais, caillfidh POBAL féin 4 as 5 phost lán-aimseartha. Caillfear
seirbhísí agus tacaíocht a cuireann POBAL ar fáil do phobal na Gaeilge,
agus caillfear sainscileanna agus saineolas atá rí-thábhachtach don obair
ar reachtaíocht, ar chearta, ar chomhionannas, ar Shainriachtanais, agus ar
réimse leathan oibre eile a imríonn tionchair ar fhorbairt na Gaeilge ó
thuaidh. Níl oiread is eagras amháin do na heagrais atá roghnaithe ag Foras
na Gaeilge lonnaithe ó thuaidh. Ciallaíonn sin nach bhfuil an t-eolas ná an
taithí áitiúil, pearsanta céanna taobh thiar dá gcur chuige, agus imreoidh
seo dlúththionchair ar fhorbairt na Gaeilge abhus. Níl an caidreamh
fad-bunaithe le réimse leathan d’eochair- imreoirí  ag eagras ar bith do na
‘ceanneagrais’, mar atá ag leithéidí POBAL. Beidh maoiniú d’eagrais an
tuaiscirt atá curtha ar fáil do thograí Gaeilge ag maoinitheoirí eile i
mbaol.  Aithníonn Foras na Gaeilge go mbeidh bearnaí ann, mar admhaíonn
siad go mbeidh ar na cheanneagrais roinnt daoine ó thuaidh a fhostú, ach
déanta na fírinne, beidh níos lú phost ann ná mar atá faoi láthair, fiú.
Beidh i bhfad níos mó daoine dí-fhostaithe ná mar a bhfaighidh post nua.
Beidh titim oll-mhór  chomh maith i rólanna ceannasaíochta, straitéiseacha
d’oibrithe an tuaiscirt. Ciallaíonn sé seo, fiú má fhaigheann líon bheag de
dhaoine ó thuaidh poist,  go mbeidh sé thar a bheith deacair dóibh
polasaithe na n-eagras a fhorbairt ná tionchair a imirt orthu fiú. Beidh sé
doiligh dóibh idirbheartaíocht a dhéanamh le polaiteoirí agus le
soláthraithe seirbhísí nó plean oibre a struchtúrú de réir riachtanais an
phobal abhus. Beidh na ceisteanna seo uilig á socrú i mBaile Átha Cliath.’

Le tamaill anuas, cháin na 19 eagras bunmhaoinithe ar fad moltaí an
Fhorais. Tá sé ráite go poiblí ag na 19 eagrais go ndéanfaidh siad dochar
do-leasaithe do na teanga fud fad na tíre. Dúirt Janet Muller, ‘Próiseas
scoilteach, fabhtach go smior a bhí i bpróiseas an Fhorais agus tá an
teanga ó thuaidh thíos leis go mór. Rinne POBAL i gcónaí co-ordú, taighde
agus obair tionscnamh ar bhonn uile-oileánda, ach is léir go bhfuil géarghá
le cur chuige saineolach sa dhá dhlínse, mar go bhfuil an infrastructur ó
thuaidh neamhfhorbartha i gcomparáid leis an infrastructur ó dheas, agus
mar go bhfuil cúinsí sóisialta, polaitíochta  agus reachtaíochta na teanga
chomh difriúil sin againn uathu siúd atá i bhfeidhm sna 26 chontae. Chomh
maith leis sin, aithnítear go forleathan go bhfuil fuinneamh agus cur
chuige ar leith i bpobal na Gaeilge abhus, ach níor roghnaigh Foras ach
eagrais Baile Átha Cliathach.’

De réir Foras na Gaeilge, bualfaidh seisear ceannasaithe na sé eagras a
mhaireann le chéile i bhFóram le cinntí agus co-ordú a dhéanamh ar na
seirbhísí uilig atá le cur ar fáil. Beidh Foras na Gaeilge féin sa
chathaoir ag an Fhóram seo. Dúirt Janet Muller, ‘ Eagrais móra, lonnaithe i
mBÁC atá sna heagrais ar fad a roghnaigh Foras na Gaeilge. Ní bheith spás
ar bith ar an Fhóram seo ach do na ceannasaithe seo agus Foras na Gaeilge
féin. Ní bheith ar an Fhóram seo ach líon beag bídeach d’eagrais a bheidh
ag brath ar mhaoiniú an Fhorais, ina suigh sa seomra céanna le hionadaithe
an Fhorais, agus iad siúd freagrach as phleanáil fhorbairt na Gaeilge as
seo amach. Is bagairt dáiríre é seo, ann féin, do neamhspleáchas earnáil na
Gaeilge.’

Lean sí, ‘Beidh cinntí an Fhorais i dtaca le ceanneagrais tubaisteach. Is
léir nach féidir cead a chinn a thabhairt dóibh moltaí an Comhaireacht
Thuaidh Theas a chur i gcrích gan treoir láidir. Gríosaíonn muid an tAire
Carál Ní Chuilín seasadh isteach sa bhearna bhaoil agus miontreoir soiléir
a phoibliú ar cad é mar is féidir an damáiste atá á dhéanamh ag moltaí an
Fhorais a leasú.’

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive