Cáineann Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge Beartais Fhoras Na Gaeilge Deireadh A Chur Le Maoiniú Nuachtán & Irisí Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Cáineann Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge Beartais Fhoras Na Gaeilge Deireadh A Chur Le Maoiniú Nuachtán & Irisí Gaeilge Glacadh leis an rún práinne seo a leanas ag cruinniú de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar an Satharn, 29 Márta 2014: *’Cáineann Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge beartais Fhoras na Gaeilge chun deireadh a chur le maoiniú nuachtán agus irisí Gaeilge. Iarrann an Conradh ar an bhForas tábhacht scríbhneoireacht agus smaointeoireacht na Gaeilge a aithint, agus a dheimhniú go gcuirfidh an Foras maoiniú sásúil ar fáil chun a chinntiú gur féidir leis na meáin chlóite Gaeilge maireachtáil agus forbairt.’* Labhair duine i ndiaidh duine ag an gcruinniú de Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge faoi na cinntí a bhí tógtha ag Foras na Gaeilge sa réimse seo le tamall anuas agus luaigh siad an tábhacht a bhain leis an bhfocal scríofa i gcothú agus i mbuanú teanga. Luadh freisin an smaointeoireacht neamhspleách go raibh gá léi as Gaeilge, cothú na nua-litríochta, léirmheastóireacht liteartha agus cur síos as Gaeilge ar ghnéithe éagsúla de chúrsaí reatha agus de chúrsaí polaitíochta agus staire na tíre. Dar le h*Íte Ní Chionnaith, iar-uachtarán Chonradh na Gaeilge agus saineolaí iriseoireachta:* “Tá gá le hearnáil fuinniúil, nua-aimseartha, iriseoireachta Gaeilge a fhreastalóidh ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus a thabharfaidh ardán do dhearcaidh éagsúla agus do stíleanna éagsúla scríbhneoireachta laistigh de phobal ilghnéitheach na Gaeilge.” Dúirt sí gur bunaíodh Foras na Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann agus cabhrú leis na heagraíochtaí agus na forais a bhí ag saothrú i ngort na Gaeilge, lucht na nuachtán agus na n-irisí Gaeilge ina measc. “D’fhéadfadh na cinntí seo earnáil iomlán na hiriseoireachta Gaeilge a scrios,” dar le Ní Chionnaith. Arsa *Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Cathaoirleach Choiste Gnó an Chonartha*: “Feictear dúinn go bhfuil Foras na Gaeilge ag déanamh cinnidh fáil réidh le soláthar agus le seirbhísí luachmhara scríbhneoireachta agus iriseoireachta Gaeilge gan rud éigin nua a chur ina n-áit. Dá réir, níl Foras na Gaeilge ag freastal ar riachtanais ná ar mhianta an phobail, agus iarrann Conradh na Gaeilge ar an bhForas na pleananna atá acu d’earnáil litríochta na Gaeilge a fhoilsiú agus gan pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a fhágáil i bhfolús.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive