‘Ciao a Bhéal Feirste!’ – Cumann Rothaíochta do Ghaeil Feirste

náisiúnta, nuacht, Nuacht24, spórt

rothaiocht_lochlaoSuthainteas 1 copyGaeil ag gníomhú ar theacht an GIRO!

 

Gaeil ag gníomhú ar theacht an GIRO!

 

Tá Gaeil óga Bhéal Feirste ag gníomhú arís chun tógáil ar athbheochan phobalbhunaithe na teanga agus Cumann Rothaíochta Loch Lao á sheoladh ar an Domhnach bheag seo, 11 Bealtaine ag a 10rn, ag bualadh ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Is trathúil agus toipiciúil go bhfuil an dul chun cinn seo ag titim amach agus ceann de na himeachtaí is mó rothaíochta ar domhan ag teacht go Béal Feirste cois cuain ag an deireadh seachtaine agus an Giro d’Italia ag mealladh na céadta míle turasóirí fud fad na tíre.

 

Beidh sé de sprioc ag an chumann tógáil ar an tsárobair atá déanta ag Laochra Loch Lao, Cumann Peile na Ceathrún Gaeltachta,  agus iad ag cur cinn na teanga fríd forbairtí spóirt agus aclaíochta. Cuirfidh forbairt an chumainn rothaíochta go mór leis an ghreasán agus leis an infrastruchtúr shóisialta  a eascaíonn úsáid na Gaeilge ag leibheál pobail. Tá an t-infrastruchtúr seo go mór faoi bhláth le bliantaí beaga anuas agus ag tabhairt deiseanna úsáide agus foghlamtha Gaeilge don Phobal s’againn, go háirithe don aos óg.

 

An mhórsprioc atá againn ná an Ghaeilge a chur chun cinn. Anois, tá an Ghaeilge á cur chun cinn ar bhealaigh éagsúla fud fad na tíre seo, ach mhothaigh pobal na Gaeilge gur chóir í a chur chun cinn tríd an rothaíocht chomh maith. Ar an dóigh seo, beidh muid ag cur chun cinn na haclaíochta agus na Gaeilge ag an am chéanna.

 

Chan amháin sin ach, tá sé de rún ag an chumann rothaíochta ar a laghad rothaíocht sheachtainiúil a dhéanamh gach deireadh seachtaine a thabharfas an deis do dhaoine, an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta. Amach anseo fosta, ba mhian linn rothaíocht urraithe a dhéanamh go Rath Cairn i gceantar Gaeltachta na Mí. Déanfaidh muid seo chun tacaíocht a thabhairt d’fheachtas bus Gaeloideachais do phobal Ard Eoin.

 

Tá an cumann anois beo ar Facebook agus is féidir ‘like’ a thabhairt ar ár leathanach úr ‘Cumann Rothaíochta Loch Lao’. Is ansin a gheobhfar an t-eolas cuí uilig maidir leis an chumann. D’éirigh linn níos mó ná 170 ‘like’ a fháil agus níor chuir muid amach an leathanach, ach go mall aréir. Agus muna bhfuil tú ar Facebook ach go bhfuil suim agat bheith páirteach, buail linn ag an Chultúrlann ar Bhóthar na bhFal ar a 10 ar maidin. Is cuma más Sean Kelly nó Stephen Roche nó Bradley Wiggins thú nó muna raibh tú ar rothar i do shaol, ní bheidh aon duine fágtha san fhaopach.

 

Tá fearadh na fáilte roimh chách, is deis iontach é do dhaoine atá ag iarraidh bheith ag nascadh le Gaeil eile, ag cur lena gcuid aclaíochta nó más suim le daoine cúpla focal a bhailiú. Is cinnte gur fhoghlaim muintir Chumann Chluain Árd an cuid mhaith Gaeilge agus iad sa Chumann Rothaíochta tráth dá raibh.

 

Ní do Ghaeilgeoirí líofa amháin é an cumann. Ba mhaith linn an deis a thapú chun bheith ag cur le Gaeilge daoine fosta. Mar sin de, más Gaeil líofa thú, más foghlaimeoir thú, más cainteoir dúchais thú, má tá cúpla focal agat nó muna bhfuil Gaeilge ar bith agat ach ba mhian leat rud beag a fhoghlaim agus tú ar do rothar, bí linn Dé Domhnaigh!

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive