Chomhráiteas ó POBAL agus ó Turas – Is le gach duine an Ghaeilge agus is le gach duine Acht na Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Chomhráiteas ó POBAL agus ó Turas

Is le gach duine an Ghaeilge agus is le gach duine Acht na Gaeilge

Tá POBAL, scátheagras abhcóideachta phobal na Gaeilge agus Turas, tionscadail na bhfoghlaimeoirí Oirthear Bhéal Feirste, i ndiaidh teacht le chéile le cothrom na Féinne agus chomhmheas a éileamh don teanga. Beidh an dá ghrúpa ag cur chuireadh chuig na páirtithe polaitiúla uilig le hionadaithe a chur ar fáil le glacadh le chomhlitir, ar a 11 r.n., Dé Máirt 2 Nollaig ag Stormont. Léiritear sa litir díoma agus fearg an phobail faoi ráitis scoilteacha, maslacha ar an teanga, agus éilitear Acht Gaeilge ceart-bunaithe.

I gcuideachta le Janet Muller, PF POBAL agus Linda Ervine ó Turas, beidh toscaireacht de Ghaelgeoirí a labhfaidh faoi thábhacht na teanga dóibh féin. Dúirt Linda Ervine, ‘Tá muid ag obair le POBAL mar go gcreideann an dá ghrúpa gur cheart agus gur chóir an teanga a bheith ar fáil do ghach duine. Dar leis na polaiteoirí, tá siad ag obair i dtreo na sochaí cothroime, ach tá míshásamh ar fhoghlaimeoirí na teanga in Oirthear Bhéal Feirste faoi na hionsaithe ar an teanga, mar go n-amharcann siad ar an teanga mar chuid d’oidhreacht s’acu féin. Diúltaíonn muid den chur chuige scoilteach seo ‘muidne in eadan iadsan’ maidir leis an Ghaeilge agus maidir leis an Acht. Tá reachtaíocht teanga i bhfeidhm don Bhreatnais sa Bhreatain Bheag agus don Ghaeilge in Alban. Gealladh Acht na Gaeilge dúinn uilig agus tá dualgas morálta ar pholaiteoirí an gealltanas a chomhlíonadh,’

Dúirt Janet Muller ó POBAL, ‘Tá oidhreacht chomhroinnte Gaeilge againn uilig agus creideann muid go dtig leis an Ghaeilge gach duine ar an oileán a thabhairt le chéile. Fud fad an domhain, tá daoine ag foghlaim na Gaeilge. Tá grúpaí agus ranganna i dtíortha na hEorpa, sna Stáit Aontaithe agus san Astráil, agus i gCeanada, tá ‘Gaeltacht’ bheo á bhunú. Teanga Oifigiúil de chuig Aontas na hEorpa atá sa Ghaeilge, agus ó dheas, tá sí faoi chosaint bunreactúil agus reachtúil. Tugadh gealltannas Acht na Gaeilge a thabhairt isteach i gComhaontú Chill Rimhinn i 2006. Anois, ocht mbliain i ndiaidh sin, is mithid an cheist seo a bhogadh chun tosaigh, amach as réimse na polaitíochta agus isteach i réimse an riaracháin. Aithnítear fad an domhain luach na héagsúlachta teanga agus chuideodh an tAcht linn ‘gné uathail dhíolacháin’ nó USP na tire seo, a chosiat agus a chothú. Chuideodh sé le sochaí níos sáibhre a chruthú chomh maith.’

 

Cuirfidh POBAL agus Turas cóipeanna an chomhlitir chuig Theresa Villiers, Státrunaí na Breataine, agus chuig Charlie Flanagan, Aire Gnóthaí Eachtracha ó dheas, agus chuig Gary Hart, ionadaí SAM ag na cainteanna. Dúirt Janet Muller, Tá dualgasconartha idirnáisiúnta ar rialtas na Breataine Acht Gaeilge a thabhairt isteach. Éilíonn muid beart de réir briarthrar.’

Beidh POBAL agus Turas ar chéimeanna Tithe na Parlaiminte Dé Máirt 2 Nollaig.  Cuirfear cuireadh chuig na páirtithe polaitiúla ar fad ionadaí a chur amach le glacadh leis an chomhlitir.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive