Ceol agus Craic ag Fulacht Fia Chairde Ghaillimh le Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

 

 

 

 

Preaseisiúint:  Pic 1Pic 2

Bhí an ghrian ag scaladh agus slua mór de Chairde Ghaillimh le Gaeilge i láthair ag Fulacht Fia Ghaillimh le Gaeilge a bhí ar siúl in Óstán an Ardoileáin le déanaí.  Ba iad na conraitheoirí  tógála  Gaillimheacha, Stewart, a rinne urraíocht ar an ócáid arís  i mbliana, míle buíochas dóibh.

 

Bhí an-áthas ar an slua, Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Dónal Lyons, a fheiceáil ag a chéad ócáid oifigiúil de chuid Ghaillimh le Gaeilge.  Labhair sé ag an ócáid agus léirigh sé a thacaíocht arís do Stádas Dátheangach don chathair agus an ról tábhachtach a bheadh ag a leithéid do stádas ar iarratas na Gaillimhe don teideal ‘Príomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020’.

 

D’fháiltigh Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Iggy Ó Muircheartaigh roimh thacaíocht an Mhéara agus  dúirt ‘nach mbeadh aon dabht ach go mbeadh  Stádas Dátheangach ina bhuntáiste mór do bhuanseasmhacht agus inmharthanacht na Gaeilge sa chathair mar aon leis an teideal clúiteach Príomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020 a bhaint amach don chathair’.

 

I measc na gCairde a bhí i láthair bhí: Comhairleoirí Cathrach,  iar-Chomhairleoirí Cathrach, Teachtaí Dála áitiúla, Oifigigh na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Uachtarán Chumann Gnó Chathair na Gaillimhe, Stiúrthóirí Ghaillimh le Gaeilge agus lucht gnó na Gaillimhe.

 

Cuireann Fulacht Fia bliantúil Ghaillimh le Gaeilge críoch oifigiúil le himeachtaí sóisialta na heagraíochta go dtí an Fómhar arís agus tugann sé deis do Ghaillimh le Gaeilge buíochas a ghabháil lena gCairde agus iad siúd go léir a thugann tacaíocht don eagraíocht i rith na bliana.

 

Ná déan dearmad go bhfuil Gaillimh le Gaeilge ar fáil chun cuidiú leatsa an Ghaeilge a shní isteach i do ghnó ar bhealaí éagsúla atá SAOR IN AISCE! Má tá tuilleadh eolais uait faoi Ghaillimh le Gaeilge cuir glaoch le do thoil ar 091-568876 eolas@gleg.ie   www.gleg.ie

Faigheann Gaillimh le Gaeilge maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe.

Tuilleadh Eolais:  Gearóidín Hynes, Gaillimh le Gaeilge, Teach Uí Chiaruáin, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh. Fón: 091 568876 gearoidin@gleg.ie www.gleg.ie

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive