Céim chun cinn do Ghaelcholáiste an Phiarsaigh

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Gabhaim buíochas le gach duine a rinne teagmháil le polaiteoirí áitiúla agus náisiúnta le seachtain anuas maidir le heaspa suímh na scoile.  Bhí an-chuid cruinnithe againn le polaiteoirí éagsúla agus cuireadh brú ar an Aire agus Roinn Oideachais i ndiaidh na gcruinnithe seo.

Tharla dhá fhorbairt mhór i rith na seachtaine freisin, mar seo a leanas:

1. Tá folúntas an Phríomhoide líonta againn anois. Beidh ar an duine a roghnaíodh an scéal seo a roinnt leis an bhfostóir reatha.  Nuair atá an méid sin déanta, fógrófar ainm an Phríomhoide nua agus eagrófar cruinniú le tuismitheoirí.

2.  Bhí cruinniú inniu idir an Fhoras Pátrúnachta, …pátrún na scoile, agus an Roinn Oideachais faoi shuíomh na scoile.  Is léir go bhfuil conradh ceannacháin nach mór sínithe ag an Roinn Oideachais.  Tabharfaidh seo suíomh don Ghael-Choláiste a fheidhmeoidh mar bhaile bhuan ó Mheán Fómhair ar aghaidh.  Is scéal iontach é seo, toisc nach mbeidh orainn bogadh ó shuíomh amháin go suíomh eile, mar a cheapamar a dtarlódh.

Is féidir teagmháil a dhéanamh liom, uair ar bith, má tá ceist agat maidir le rud ar bith – 087-9790193.

Le meas, Lorcán Mac Gabhann Cathaoirleach Bhord an Ghael-Choláiste

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive