Ceiliúradh déanta ar Sheachtain na Gaeilge 2014 le 2,000 imeacht ar fud an domhain

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Ceiliúradh déanta ar Sheachtain na Gaeilge 2014 le 2,000 imeacht ar fud an domhain

 

Tá tuairisc foilsithe ag Seachtain na Gaeilge ar fhéile na bliana seo, a bhí ar siúl ó 1 – 17 Márta 2014. Tugann an tuairisc cuntas ar ghníomhaíochtaí na féile, eolas faoin líon imeachtaí agus grúpaí rannpháirteacha chomh maith le tuairimí rannpháirtithe ar na seirbhísí agus tacaíochtaí a bhí á gcur ar fáil ag oifig na féile dóibh. Chláraigh 182 grúpa 735 imeacht pobail le hoifig na féile ach meastar i dtuairisc na féile go raibh suas le 2,000 imeacht pobail ar siúl agus gur fhreastail níos mó ná 80,000 duine ar na himeachtaí sin. Reáchtáladh na himeachtaí a cláraíodh le hoifig na féile i 31 contae in Éirinn agus in aon tír déag eile ar fud an domhain: san Eoraip, i Meiriceá Thuaidh, san Astráil agus san Áis fiú. Sa bhreis ar imeachtaí pobail, meastar go raibh na céadta míle dalta scoile páirteach i gceiliúradh na féile ina scoileanna féin. Ghlac 5,800 dalta páirt i gcomórtais óige náisiúnta na féile trí shaothair ealaíne, filíochta, blagála agus cláir raidió a chur isteach ar na catagóirí éagsúla. Cuireadh teastas rannpháirtíochta chuig gach dalta a ghlac páirt agus tá cuid de na hiontrálacha ealaíne le feiceáil i leabharlanna timpeall na tíre den chéad uair mar chuid de scéim phíolótach na féile i gcomhar le seirbhísí leabharlainne. Dúirt *Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge*: “Tá idir dhearfach agus dhiúltach le feiscint sa tuairisc. Is léir go raibh an fhéile ar siúl ar bhonn forleathan timpeall na hÉireann agus an domhain ach go bhfuil cuid mhaith den phobal fós nach bhfuil ag éirí linn dul i bhfeidhm orthu. Beidh sé tábhachtach féachaint air seo agus obair le heagraíochtaí náisiúnta agus grúpaí áitiúla chun tionchar na féile a fhorbairt sna blianta romhainn.” “Is léir chomh maith go raibh grúpaí agus scoileanna sásta i gcoitinne leis na tacaíochtaí agus seirbhísí a chuir oifig na féile ar fáil ach gur féidir feabhas a chur orthu i gcónaí; agus tá go leor moltaí maithe faighte againn chun tabhairt faoi sin idir seo agus an bhliain seo chugainn.” Tá sé i gceist ag Seachtain na Gaeilge torthaí na tuairisce a úsáid do chúrsaí pleanála i dtreo na féile in 2015 agus chun tionchar na féile a mhéadú ar bhonn fadtéarmach. Chuige sin, beidh cruinniú pleanála ag foireann agus bord Sheachtain na Gaeilge ar siúl ar 26 Meitheamh agus cuirfear na torthaí agus tuairimí ón tuairisc san áireamh agus plean á fhorbairt do thodhchaí na féile. Táthar ag súil le sraith cruinnithe áitiúla a reáchtáil ina dhiaidh sin i dtreo fhorbairt na féile i gcomhar le pobail áitúla timpeall na tíre. Tá Tuairisc Sheachtain na Gaeilge 2014 ar fáil le híoslódáil ar shuíomh gréasáin na féile, www.snag.ie. Cuirtear fáilte i gcónaí roimh mholtaí agus smaointe ón bpobal agus is féidir teagmháil a dhéanamh le hoifig na féile trí ríomhphost a chur chuig eolas@snag.ie nó trí ghlaoch ar +353 (0)1 4757401.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive