Cearta Teanga Á Lorg Ag Conradh na Gaeilge & AMLÉ An Nollaig Seo

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Cearta Teanga Á Lorg Ag Conradh na Gaeilge & AMLÉ An Nollaig Seo

Tá cearta teanga agus comhionannas do phobal labhartha na Gaeilge á lorg ag Conradh na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) ón Rialtas um Nollaig.*

D’fhógair Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, go raibh sé ag éirí as a phost go luath an tseachtain seo caite (4 Nollaig 2013) mar thoradh ar imeallú leanúnach na teanga sa chóras riaracháin phoiblí agus cur i bhfeidhm uireasach, neamhleorach na scéimeanna reachtúla teanga le comhlachtaí poiblí; sna sála ar an bhfógra tobann tubaisteach seo, tá Conradh na Gaeilge agus AMLÉ ag iarraidh ar an Rialtas aghaidh a thabhairt ar ábhair imní an Choimisinéara Teanga maidir le ceart gach saoránaigh plé le heagrais stáit trí Ghaeilge, agus cinnte a dhéanamh de go gcuirtear bearta i bhfeidhm chun deireadh a chur leis an bpolasaí de Bhéarla éigeantach atá i réim i ranna stáit agus i gcomhlachtaí poiblí mar ábhar práinne.

Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:

“Is tromchúiseach an cáineadh ar an Rialtas é gur mhothaigh an t-ombudsman do chearta teanga – ceaptha ag Uachtarán na hÉireann – nach raibh de rogha aige ach seasamh siar óna phost tráth gur chosúil go bhfuil dhá choiscéim á dtabhairt ar gcúl do gach ceann a thugtar chun tosaigh i gcur chun cinn na Gaeilge san earnáil phoiblí. Tá Conradh na Gaeilge agus AMLÉ ag éileamh ar an Rialtas an scéal a chur ina cheart mar ábhar práinne trí aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna atá ag déanamh imní don Choimisinéir Teanga láithreach, agus trí thacú le cearta teanga phobail na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na tíre sula seasann Seán Ó Cuirreáin siar san Athbhliain.”
Arsa Feidhlim Seoighe, Leas Uachtarán don Ghaeilge le hAMLÉ:

“Is ionann cearta teanga agus cearta daonna; níl á lorg ag AMLÉ agus Conradh na Gaeilge ón Rialtas um Nollaig ach go bhfaigheadh an Ghaeilge an comhionannas atá ag dul di ón stát. Níl uainn ach go dtabharfadh an Rialtas a gceart bunúsach do Ghaeilgeoirí chun an Ghaeilge a úsáid agus iad ag plé le comhlachtaí stáit – ní gaotaireacht gháifeach amháin – agus ní mór dóibh cabhair seachas constaicí a chur roimh Oifig an Choimisinéara Teanga ina cuid oibre chun cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a chosaint.”
Tá AMLÉ agus Conradh na Gaeilge ag iarraidh cearta teanga do Ghaeilgeoirí, réiteach na

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive