Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge ag Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

A chairde na Gaeilge agus na Scríbhneoireachta,

3 áit fágtha sa cheardlann.

Scaipigí an scéal le bhur dtoil.

Ádh mór,

Pádraig Mac Fhearghusa, eagraí

 

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge

á eagrú ag Scríbhneoirí Gaeilge Chiarraí

Óstán Meadowlands, Trá Lí

Luan Cásca, 21 Aibreán ’14, 10.30am – 5.00pm

Líon na rannpháirtithe teoranta do dheichniúr

ar mhaithe le plé níos iomláine ar a gcuid saothar.

Táille cláraithe 20 euro; mic léinn 5 euro.

(Lón ag 1.00p.m. san áireamh sa táille).

N.B. Cuirtear cóipeanna den saothar atá le plé

(3 dhán nó 2,500 focal de ghearrscéal, úrscéal,

dráma, aiste léirmheasa nó eile) go dtí:

feasta@eircom.net faoin 14 Aibreán,

i dtreo gur féidir iad a dháileadh

ar rannpháirtithe na ceardlainne roimhré,

agus iad a bheith léite roimhré ag gach duine.

Is cóir do gach rannpháirtí 10 gcóip dá s(h)aothar féin a thabhairt leis / léi.

Stiúrthóirí ceardlainne: Pádraig Ó Snodaigh, file & foilsitheoir, Mícheál Ó Ruairc, úrscéalaí.

Léamh a saothar dá chéile agus aisfhreagra ó chomhscríbhneoirí príomhchúram na hócáide.

Fáilte roimh scríbhneoirí óga agus scríbhneoirí seanbhunaithe araon.

Teagmháil: Pádraig Mac Fhearghusa,

43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.

feasta@eircom.net

Beidh léitheoireacht ón ngearrscéalaí agus file, Mícheál Ó Ruairc,

maraon le ceol ó Dhaithí Ó hÉigeartaigh, píobaire, ar siúl

ag an Óstán Meadowlands, Luan Cásca ag a 8.30p.m., chomh maith. Beidh fáilte romhat!

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive