Cairt Teanga seolta ag an gComhaontas Glas le tacú le fíor-dhátheangachas

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Cairt Teanga seolta ag an gComhaontas Glas le tacú le fíor-dhátheangachas

 

Tá an Comhaontas Glas tar éis Cairt Teanga nuafhaofa a sheoladh don pháirtí, rud a leagann amach an chaoi a gcothóidh sé dátheangachas agus mar a chuirfidh sé fáilte roimh úsáid na Gaeilge sa pháirtí féin idir seo agus an chéad Olltoghchán eile. Dréachfar Cairt nua ina dhiaidh sin agus í bunaithe ar aiseolas, ceachtanna a foghlaimíodh agus taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm na chéad Chairte.

 

Agus é ag caint faoin doiciméad seo, dúirt Seán Ó Buachalla, cathaoirleach ghrúpa polasaí Gaeilge an pháirtí gur “dearbhú poiblí é an doiciméad seo faoi thiomantas an Chomhaontais Ghlais do spreagadh fhás na Gaeilge sa pháirtí féin. Ach tá sé seo difriúil le ráitis bhéalchráifeachta na bpáirtithe eile go léir i leith na teanga sa chaoi go leagann sé plean foirmiúil amach don dá bhliain amach romhainn faoin mbealach a dhéanfar seo i ngach gné den pháirtí. Beidh an plean seo ar taispeáint do chách ar an suíomh gréasáin náisiúnta, agus creidimid go gcabhróidh an trédhearcacht seo le, agus go gcinnteoidh sé cur i bhfeidhm ceart.”

 

“Bhí an Chairt seo dréachtaithe tar éis do rún a bheith rite ar an gceist seo ag Ardfheis an pháirtí i mí an Mhárta, nuair a cuireadh an togra seo chun cinn. Scríobhadh í trí chomhairliúchán le baill uile an pháirtí agus bhí sí daingnithe ag Comhairle Náisiúnta agus Comhairle Feidhmiúcháin Náisiúnta an pháirtí, mar sin tá an-tacaíocht agus dlisteanacht bainte amach aici taobh istigh den Chomhaontas Glas féin agus cabhróidh sé seo le rath a chur uirthi,” arsa an tUasal Ó Buachalla.

 

“Tar éis don Choimisinéir Teanga éirí as a phost agus feachtas náisiúnta teacht ar an bhfód ar son cearta Gaeilge, bhraith an Comhaontas Glas go raibh sé thar am ag páirtí polaitíochta éigin iarracht a dhéanamh deireadh a chur leis an bhfimínteacht pholaitiúil maidir le ceist na teanga agus “beart a dhéanamh de réir ár mbriathair” ó thaobh spreagadh agus tacú leis an nGaeilge de, agus é a dhéanamh ar bhealach fiúntach agus dea-phleanáilte,” a dúirt sé mar fhocal scoir.

 

Nasc gréasáin leis an gCairt Teanga: http://greenparty.ie/assets/docs/Cairt%20Teanga%20an%20Chomhaontais%20Ghlais%20%282014%20-%202016%29.pdf

 

(Tá an Chairt Teanga ar taispeáint chomh maith ar shuíomh gréasáin an Chomhaontais Ghlais as Gaeilge agus as Béarla sa rannán dar teideal ‘Doiciméid Eile’ ar an leathanach ‘Polasaithe’).

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive