Cairt Teanga dá gcuid féin don Chomhaontas Glas

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Rún a riteadh ag Ard Fheis an Chomhaontais Ghlais inniu.

 

 

Teachtaireacht Facebook ó Sheán Ó Buachalla,

 

A chairde, ritheadh an rún seo a leanas le móramh mór ag Ard-Fheis an Chomhaontais Ghlais i mBaile Átha Cliath inniu. Seans go bhfaca sibh mé á chur faoi agallamh faoi seo ar Nuacht TG4 anocht. Táimid ag súil le bailchríoch a chur ar an gCairt Teanga atá luaite ann faoi dheireadh mhí na Bealtaine. Tabhair do d’aire go bhfuil cúpla ceann de pholasaithe an pháirtí aistrithe go Gaeilge cheana againn agus go bhfuil sé i gceist againn an dátheangachas a chur chun cinn chomh fada agus is féidir sa pháirtí i rith na bliana seo. Coinneoidh mé ar an eolas sibh faoin dul chun cinn.

“Déanann an Comhaontas Glas cáineadh géar ar an mbéalghrá, ne…amhréir agus bac leanúnach i gcur chun cinn na Gaeilge ag an Stát, i measc polaiteoirí agus lucht na státseirbhíse araon. Tá sé seo á dhéanamh againn mar thoradh ar éirí as an Choimisinéara Teanga mar agóid i gcoinne thoirmeasc an Stáit in aghaidh soláthar bunseirbhísí Gaeilge do chainteoirí Gaeilge, easpa shoiléir chur i bhfeidhm/chomhordú na Straitéise Náisiúnta 20 Bliain don Ghaeilge, agus mar gheall ar an scéal atá faighte againn faoi phlean an Rialtais maolú a dhéanamh ar an reachtaíocht ar chomhionannas teanga atá i bhfeidhm faoi láthair. Anuas air sin, ar mhaithe le cabhrú le deireadh a chur leis an mbéalghrá agus fimíneacht stairiúil i leith na teanga sa saol poiblí a bhfuil an oiread sin dochair déanta acu do chás na teanga, tiomnaím an Comhaontas Glas é féin do chur i bhfeidhm Cairt Teanga cheangailteach taobh istigh den pháirtí i mbliana, d’fhonn dátheangachas agus fíor-chomhionannas teanga a dhaingniú taobh istigh dár bpáirtí féin do dhá theanga oifigiúla an stáit.”

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive