Buaiteoirí Chomórtais Óige Sheachtain na Gaeilge 2014 Fógartha

gaeilge, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Buaiteoirí Chomórtais Óige Sheachtain na Gaeilge 2014 Fógartha* Tá Seachtain na Gaeilge an-sásta buaiteoirí na gcomórtas óige a reáchtáladh mar chuid den fhéile 2014 a fhógairt. Ghlac 5,800 duine óg páirt sna comórtais sna réimsí ealaíne, filíochta, blagála agus raidió agus tá scoth na n-iontrálacha aitheanta ar shuíomh gréasáin na féile, www.snag.ie. Tá Gradam na Scoileanna, duais don scoil a dhéanann an ceiliúradh is fearr agus is gníomhaí ar an bhféile, bainte amach ag Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí. Tá dearbhán EURO 300 buaite acu don siopa leabhar Gaeilge, An Siopa Leabhar, ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 ( www.cnag.ie/siopa). Chomh maith leis sin, tá níos mó ná 60 duais aonair bainte amach ag daoine óga ó gach cearn den tír agus níos faide i gcéin, ó Loch Garman go hÁrainn Mhór agus ó Ard Mhacha go dtí an Bhruiséil. Dúirt *Brenda Ní Ghairbhí*, *Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge*: “Déanaim comhghairdeas le Gaelscoil na Mí, na buaiteoirí aonair ar fad agus gach uile duine a ghlac páirt sna comórtais. Ba léir ó chaighdeán agus ó líon na n-iontrálacha go bhfuil ag éirí leis an bhféile daoine óga ó cheann ceann na tíre a spreagadh chun leas a bhaint as an teanga ar bhealaí úra, iontacha. “Tá buíochas mór le dul go múinteoirí agus scoileanna ar fud na tíre as an obair a chuireann siad isteach san fhéile agus as an spreagadh a thugann siad dá gcuid daltaí.” Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas clár raidió de chuid Sheachtain na Gaeilge i mbliana, mar aon le maoiniú a chur ar fáil chun ceardlanna raidió a reáchtáil i scoileanna timpeall na tíre. Bhí sí mar aidhm ag an gcomórtas raidió craoltóirí óga, agus an Ghaeilge go ginearálta, a spreagadh san earnáil chraoltóireachta agus b’iad Gaelscoil Riabhach, Gaillimh; Scoil an Cheathrair Álainn, Baile Átha Cliath; Coláiste na nUrsulach, Sligeach; agus Scoil Theach an Mhainéara, Baile Átha Cliath, a ghnóthaigh duaiseanna as na cláir raidió Ghaeilge a rinneadar siúd. Tá duaiseanna Sheachtain na Gaeilge á gcur sa phost chuig na scoileanna éagsúla ón tseachtain seo ar aghaidh, agus seolfar Teastas Rannpháirtíochta chuig gach dalta a ghlac páirt sna comórtais i mbliana freisin. Is féidir liosta iomlán na mbuaiteoirí a fháil ar: http://snag.ie/wp-content/uploads/2014/04/Buaiteoir%C3%AD-Chom%C3%B3rtais-%C3%93ige-2014.pdf* CRÍOCH.*

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive