Bliain na Gaeilge agus an Tóstail á cheiliúradh i Maigh Eo

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Bliain na Gaeilge agus an Tóstail á cheiliúradh i Maigh Eo

Tá Tóstal ar leith ag tarlú anseo i gContae Mhaigh Eo ag deireadh na míosa seo. Tá thart ar scór go leith ó Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, atá suite i gCeanada i Meiriceá Thuaidh, ag teacht ar chamchuairt ar Ghaeltachtaí Mhaigh Eo ón 20-25 Deireadh Fómhair. Fad is atá siad ag taisteal thart, beidh na mílte deiseanna acu blas a fáil ar chúrsaí teanga, ceoil, spraoi agus craic le pobal na Gaetlachta agus feicfidh siad cuid de na radharcanna is áille atá ins an gcontae, agus ins an tír, ar ndóigh.

 

Ní hé seo an chéad uair do phobal Gaeltachta Cheanada teacht go Maigh Eo. Tá cuid acu ag teacht anseo le cúig nó sé de bhlianta anuas. Tá an turas seo á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Comhaltas Ceoltóirí Éireann Mhaigh Eo i gcomhar le Comhairle Contae Mhaigh Eo. Tógfaidh an turas seo iad ó Ghaeltacht Thuar Mhic Éadaigh go hOileán Acla, go Gaeltacht na hEacléime agus Ceathrú Thaidhg. Fearfar Fáiltiú Cathartha orthu ag Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, agus leanfaidh an ceiliúradh ar aghaidh ag oíche mhór scléipe ins an Welcome Inn ar an 24 Deireadh Fómhair agus bualfaidh siad ar aghaidh go Béal an Átha an lá ina dhiaidh.

 

Tosnóidh an turas i dTuar Mhic Éadaigh ag 4.00pm ar an Domhnach, 20 Deireadh Fómhair le héigse drámaíochta le hAisteoirí Chorr na Móna á cur i láthair ag Máirtín Mac Donnchadha sa Halla i dTuar Mhic Éadaigh.  Ag 8.00 pm  an oíche sin, i dTeach Mháire Luke, léireofar Fear Feasa Mhoogaga le Aindrias de Staic agus Na Latchikos. Seó grinn nua faoi ceolán aonaránach agus a gcuid ceol a chuidíonn leis a chlub áitiúil an mallacht a scrios agus an corn a bhuachan.  Cuirfear críoch le himeachtaí na hoíche le seisiún le Ceol na Locha.

 

An mhaidin dár gcionn, 21 Deireadh Fómhair, tabharfaidh muintir Cheanada cuairt ar Theach an Droma Bháin, Tuar Mhic Éadaigh, áit a mbeidh siúlóid treoirithe i ngarraithe an tí acu. Buailfidh siad ar aghaidh ansin go hOileán Acla áit a mbeidh seisiún mór ceoil an oíche sin in Óstán Gielty le ceoltóirí, amhránaithe agus rinceoirí Scoil Acla.

 

An mhaidin ina dhiaidh sin, Dé Máirt 22 Deireadh Fómhair, beidh ceardlann teanga ar Ghaeilg’ Acla le Seán Mhaidhcí Ó Gallachóir i Halla Cuimhneacháin Cyril Gray. Ansin tabharfaidh sé cuairt ar an mBaile Tréigthe, suite ag bun fána deisiúrach an tSléibhe Mhóir. Ag 3:30 pm an lá sin tabharfaidh siad aghaidh ar Thóchar Daithí Bán i bPháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich.  Beidh seisiún ceoil, damhsa agus amhránaíochta le scoth na gceoltóirí ó Iorras an oíche sin i dTeach Chonghóile, Ceathrú na gCloch.

 

Bualfaidh siad ar aghaidh go leithinis an Mhuirthid maidin Céadaoine, 23 Deireadh Fómhair. Ag meán lae tabharfaidh siad cuairt ar Turas Siar, An Cartúr, áit a mbualfaidh siad le Gaeilgeoirí an cheantair, agus ansin ar aghaidh leo ar Thuras ar Lúb Dheirbhile. Is i dTeach Úna, ar an bhFód Dubh a bhéas an t-aicsean an oíche sin, le ceol le craobh Chlann Lir de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann.

 

Tosnóidh imeachtaí ar an Déardaoin sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg  le cur i láthair agus siúlóid treoraithe dírithe ar logainmeacha Dhún Chaocháin le Uinsíonn Mac Graith.

Beidh Fáiltiú Cathartha, in onóir muintir Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, ag 6.00 pm ar an Déardaoin, 24 Deireadh Fómhair in Áras an Chontae. Ansin tabharfaidh gach éinne aghaidh ar Óstán an Welcome Inn ag 8.00 pm le haghaidh oíche mhór ceoil, damhsa agus cultúir le Comhaltas Ceoltóirí Eireann agus beidh Labhrás Ó Murchú,  Ard-Stiúrthóir CCÉ, ann mar aoi-speisialta.

 

Ar an Aoine tabharfar cuairt ar Theach Thurlaigh, áit a bhfuil bailiúcháin is breátha ar domhan d’oidhreacht ábharach na hÉireann, agus de chultúr agus stair an dúlra, agus ceardlann ar dhéanamh snaidhm fómhair. Tar éis lón tabharfar cuairt ar Bhailiúchán Sheáin Uí Chléirigh i mBéal an Átha. Seo ceann de na bailiúcháin Éireannacha is tábhachtaí ar domhan. Cnuasach de bhreis is 100,000 ní éagsúla atá i mBailiúchán Sheáin Uí Chléirigh, agus áirítear ina measc bailiúchán Dhubhghalais de hÍde.

 

Is cinnte go gcuirfear fáilte Uí Cheallaigh roimh ár dturasóirí nuair a thiocfaidh siad anseo ag deireadh na míosa. Tugtar cuireadh do gach éinne bheith páirteach sa Tóstal, seo seans cuairt a thabhairt ar Ghaeltachtaí Mhaigh Eo, chun aithne níos fearr a chur ar ár gcontae féin agus chun iarracht ar leith a dhéanamh pé Gaeilge atá againn a úsáid. Tá Conradh na Gaeilge agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Maigh Eo, i gcomhair le Comhairle Contae Mhaigh Eo, ag déanamh sár iarracht chun a chinntiú go mbeidh Tóstal ar leith ag na daoine seo agus nach ndéanfaidh siad dearmad go deo ar an turas seo.

 

Fáilte roimh chách ag na himeachtaí go léir agus tá siad go léir saor in aisce.

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive