Bleáchliathach a bheidh ar an chéad Uachtarán eile ar Chonradh na Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Bleá Cliathach Tofa ina Uachtarán Úr Ar Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis
2014*

*Cóilín Ó Cearbhaill le tosaíocht a dhéanamh de Chearta do Phobal na
Gaeilge agus na Gaeltachta ina Ról Mar Uachtarán Chonradh na Gaeilge*

Tá Cóilín Ó Cearbhaill, Bleá Cliathach agus Tánaiste reatha Chonradh na
Gaeilge, tofa ina Uachtarán úr ar an bhfóram daonlathach do phobal na
Gaeilge ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i gCill Airne, Co. Chiarraí an
deireadh seachtaine seo (28/02-02/03/2014).

*Dúirt Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán nua tofa an Chonartha:* “Táim ag
tnúth le tabhairt faoin dúshlán atá romham mar Uachtarán ar Chonradh na
Gaeilge agus tréimhse chinniúnach don Ghaeilge os ár gcomhair. Tá pobal na
Gaeilge agus na Gaeltachta thuaidh theas spreagtha chun gnímh agus a
gcearta teanga á lorg acu ó na Rialtais sna sála ar *Lá Mór na Gaeilge* i
mBaile Átha Cliath ar 15 Feabhra ar a d’fhreastail suas le 10,000 duine
air, *Slán le Seán* – mórshiúl i gConamara ar 23 Feabhra ar a d’fhreastail
suas le 1,000 duine agus roimh An Lá Dearg i mBéal Feirste ar 12 Aibreán
2014.

Ní mór do na státchórais agus na polaiteoirí sa ar fud an oileáin cosaint
agus tacaíocht sásúil a thabhairt do phobal na Gaeilge ar fud na tíre, agus
go gcinntítear go mbíonn Gaeilge líofa ag fostaithe stáit a bheidh ag
freastal ar phobal na Gaeltachta, gan cheist, gan choinníoll faoi dheireadh
2016.”

Ritheadh rún éigeandála d’aon ghuth ag an Ard-Fheis mar gheall gur
diúltaíodh giúiré dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla a cheadú i gcás
Pheadair Uí Mhaicín ó Ros Muc, Co. na Gaillimhe Déardaoin (27 Feabhra
2014). Is mór an náire náisiúnta í gurb í Poblacht na hÉireann an t-aon tír
neamhspleách nach féidir dul chun dlí i dteanga náisiúnta na tíre agus go
dtuigfí thú sa chúirt gan ateangaire. Is é téacs an rúin:

*Molann an Ard-Fheis an-aird ar chinneadh na Cúirte Uachtaraí faoin gceist
faoi giúiré dátheangach i nGaeilge chomh maith le Béarla; mar leigheas
moltar leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 chun a chinntiú go mbeidh
ar chumas saoránach – as an nGaeltacht go háirithe – a bheith cinnte go
dtuigfidh gach duine den ghiúiré an fhianaise go cruinn, gan cabhair, gan
cúnamh.*

Tá Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2014 ag moladh chomh maith go ndéanfaí
aisghairm ar an Acht um Riar na Córa (Teanga) (Éire) 1737 a chuireann cosc
ar úsáid teanga ar bith eile seachas an Béarla in imeachtaí cúirte ó
thuaidh, le cearta teanga agus comhionannas sna cúirteanna a chinntiú do
phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud an oileáin.

I measc na rún eile a glacadh leo ar an deireadh seachtaine, bhí na rúin
seo a leanas ag tacú leis an bhfeachtas uile-oileanda le cothrom na féinne
a bhaint amach do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta:

- Seirbhís stáit as Gaeilge a chinntiú do phobal na Gaeltachta, gan
cheist, gan choinníoll faoi dheireadh 2016;
- Seirbhísí Stáit a chur ar fáil as Gaeilge do phobal na Gaeilge ar
comhchaighdeán leis na seirbhísí as Béarla;
- Acht Gaeilge cuimsitheach ceart-bhunaithe a achtú ó thuaidh;
- Acht na dTeangacha Oifigiúla a láidriú in 2014;
- Deireadh a chur leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga
oifigiúil den Aontas Eorpach tar éis an 1 Eanáir 2017; agus
- An pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur
i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ó dheas agus sa Straitéis
don Ghaeilge ó thuaidh

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive