BIA LINN FÁ CHOINNE AN DARA SRAITH DE ‘BIA LINN’ I MÍ NA NOLLAG

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

BÍA LINN FÁ CHOINNE AN DARA SRAITH DE ‘BIA LINN’ I MÍ NA NOLLAG

 
Beidh an dara babhta den sraith chócaireachta Bia Linn ar ais ar ár scaileáin ar an Mháirt an 2ú de mhí na Nollag le meascán mearaí de chomhábhair agus oidis úr le blaiseadh agus le cócaireáil.  Bí linn fá choinne an clár spleodrach seo ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge gach Máirt agus Déardaoin ar 8.40r.n ar Tg4 nuair a bheas Muireann, Coco agus cuideachta ag cócaireáil, amhránaíocht agus ag baint súp agus suilt as béiltí galánta sa chistineach!

 

An iarraidh seo, beidh Coco ag taisteal fud fad na tíre ar thuras taiscéalaíochta le fáil amach cá as a dtagann ár gcuid bia uilig– agus bíonn cuid mhór cuidithe de dhíth go géar air!

 

Buaileann Coco le cairde nua ó achan chearn den tír ó shiopadóirí go feirmeoirí, iascairí go húinéirí caifélainne, óg agus aosta.  Líontar na turais spraíúla seo le spórt, cairdeas agus oideachas agus déantar comhnasc idir an domhan thart orainn agus cócaireacht sa chistin.  Dírítear isteach ar chomhábhar nua agus bíonn Coco ag foghlaim faoin timpeallacht thart orainn.

 

Tarlaíonn an spraoi ar fad sa chistin dhraíochtúil, ina mbíonn páistí ag cócaireacht oidis ó leabhar cócaireachta Mamó Choco.  Caithfidh Coco aire mhaith a thabhairt don leabhar speisialta seo agus Mamó s’aige ag taisteal an domhain.  Istigh i leathanaigh an leabhair cócaireachta seo tá saolré oidis ón Éirinn.  Tá oidis Indiach, Iodálach, Gréagach agus Áiseach le feiceáil sna cláracha a léiríonn cé chomh hílghnéitheach is atá muid sa tír seo  agus spreagtar páistí chun nithe úra ó chultúir éagsúla a thriail.

 

Tá spraoi agus ríméad ag croílár na sraithe, ach tá ardoideachas ar fáil fite fuaite tríd an sraith chomh maith.  Spreagtar páistí a dhul I mbun cócaireachta agus bíonn said ag foghlaim faoina bealaí chun bia a thomhas agus a chomhaireamh.  Taispeántear na bealaí le glanadh suas do pháistí agus bíonn siad ag foghlaim focail úra fad is atá sé seo uilig idir lámha acu.  Tá na cláracha seo foirfe do lucht féachana óg agus tuismitheoirí san áireamh. Tugtar ceachtanna tábhachtacha faoi malartú agus a thábhachtaí is atá sé sealaíocht a dhéanamh agus tú sa chistineach chomh maith le ceachtanna beaga eolaíochta agus matamaitice.

 

Is léiriú é Bia Linn de chuid Indee Productions agus maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive