BÉIM AR AN gCAINT LE DIANCHÚRSA ARDTEISTE CHONRADH NA GAEILGE

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

BÉIM AR AN gCAINT LE DIANCHÚRSA ARDTEISTE CHONRADH NA GAEILGE

Cabhróidh Conradh na Gaeilge le scoláirí ag ullmhú don scrúdú cainte Ardteiste le dianchúrsa lae in Uimhir 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, ó 10.00rn – 5.00in Dé Sathairn, 29 Márta 2014.

 

Beidh béim ar mhuinín agus ar chumas rannpháirtithe an chúrsa a neartú chun go mbeidh gach dalta réidh le tabhairt faoin ullmhúchán agus staidéar don scrúdú cainte ar an mbonn ceart, agus áirítear agallamh bréige le haiseolas pearsanta do gach rannpháirtí a chláraíonn don chúrsa ar shuíomh Chonradh na Gaeilge ag www.cnag.ie/courses ar €100.

 

Deir Brenda Ní Ghairbhí, Comheagraí Chúrsaí Chonradh na Gaeilge: “Ní hamháin go bhfuil clú agus cáil ar ranganna oíche Chonradh na Gaeilge ó bunaíodh an t-eagras in 1893, ach tá taithí fhada scrúdaitheora ag teagascóir an chúrsa Ardteiste agus cabhróidh sí le scoláirí ullmhú do chur chuige nua an scrúdaithe chainte, gur fiú 40% de mharcanna iomlána an scrúduithe Ghaeilge anois é.

 

“Thar aon ní, tugann dianchúrsa lae Chonradh na Gaeilge deis iontach do lucht na hArdteiste tuilleadh cleachtadh cainte a dhéanamh roimh an scrúdú cainte, ionas gur féidir leo tabhairt faoin mbéaltriail Gaeilge i mí Aibreáin le níos mó muiníne as a gcumas labhartha féin.”

 

Cuireann Conradh na Gaeilge bileoga eolais ar fáil, bíonn plé ar na botúin is coitianta agus bréagallamh aonair le haiseolas pearsanta do gach dalta, agus bíonn béim ar na hábhair chuí, ar shraitheanna pictiúr agus ar théarmaí úsáideacha, ar chúrsaí foghraíochta agus ar scileanna agallaimh. Tugann cúrsa Chonradh na Gaeilge treoir agus deis chleachtaidh do rannpháirtithe chun a gcuid Gaeilge labhartha a úsáid agus a fheabhsú trí obair ghrúpa agus ról-imirt freisin.

 

Deir Jacqueline Uí Mhuirí, múinteoir na gcúrsaí ullmhúcháin le Conradh na Gaeilge: “Tá fiúntas ollmhór ag baint leis an mbéaltriail chleachtaidh le teagascóir an Chonartha chun díriú isteach ar na botúin is mó gur ghá do rannpháirtithe a cheartú roimh an bhfíor-scrúdú cainte.”

 

“Is léir ón aiseolas iontach atá faighte againn i dtaobh na gcúrsaí lae go gcothaíonn cúrsaí Chonradh na Gaeilge muinín na mac léinn sa chumas labhartha Gaeilge s’acu féin, agus cabhraíonn siad go mór leo chun cur lena stór focal.”

 

Iarrtar ar rannpháirtithe ábhair a ullmhú ar na téamaí seo a leanas leis an méid is mó tairbhe a bhaint as cúrsa an Chonartha: mé féin, áit chónaithe, mo theaghlach, mo scoil, cad go mba mhaith liom a dhéanamh i ndiaidh na hArdteiste.

 

Is féidir clárú don chúrsa lae Ardteiste le Conradh na Gaeilge ag www.cnag.ie nó déan teagmháil le Máire Ní Dhuiginn ag eolas@cnag.ie / +353 (0)1 4757401 chun breis eolais a fháil.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive