‘Atógáil Phobal na Gaeilge’

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Beidh seimineár ar bun i gCluain Dolcáin i mí Eanáir ar bhealaí praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal.

Is é ‘Atógáil Phobal na Gaeilge’ teideal na himeachta, a bheas ar síúl in Áras Chrónáin Dé Sathairn 25 Eanáir.

 

Tá an seimineár dírithe ar cheantracha ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga mhionlaigh faoi láthair agus na bealaí is éifeachtaí atá ann chun an athbheochan a spreagadh.

 

Beidh aíonna ó eagraíochtaí pobail ó cheann ceann na tíre ag labhairt faoi ábhair éagsúla i rith an lae, idir cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach, imeachtaí don aos óg agus do dhaoine fásta, cur chun cinn na Gaeilge i measc an lucht gnó agus bunú Ghaeltachtaí nua.

 

Beidh ceardlanna ar na hábhair seo ar siúl i ndiaidh na gcainteanna chomh maith.

 

I measc na n-aoichainteoirí a bheas ann ar an lá tá Emma Ní Bhroin ó Ghlór Cheatharlach, Seán Ó Maoilste ó Chairde Teo, Helena Ní Dhea ó Ghael-Taca Chorcaí agus Séamas Mac Seáin ó Ghaeltacht Bhóthair Seoighe i mBéal Feirste.

 

“Tabharfaidh an seiminéar deis do dhaoine ar spéis leo an Ghaeilge an taithí atá acu ó thaobh cur chun cinn na teanga sa phobal a roinnt,” arsa Colm Ó Broin, Cathaoirleach Choiste Ghaeilge Áras Chrónáin.

 

“Beidh muid ag díriú ar an taobh praiticiúil den athbheochan, na rudaí a oibríonn sa phobal. Tá fáilte roimh gach éinne atá ag iarraidh an Ghaeilge a atógáil mar theanga phobail, idir dhaoine atá i mbun oibre faoi láthair agus daoine atá ag machnamh ar imeachtaí nó ghrúpa pobail nua a eagrú amach anseo.

 

“Creideann muid go mbeidh an-tairbhe ann don athbheochan,” ar seisean.

 

Beidh an seiminéar ag tosú ag 9.45rn Dé Sathairn 25 Eanáir agus is féidir tuilleadh eolais a fháil ó colmobroin@yahoo.ie nó 086 3927090.

 

Clár an lae

 

Atógáil Phobal na Gaeilge

 

Seiminéar Lae ar bhealaí praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal.

 

Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin, BÁC, 25 Eanáir 2014.

 

Clár

 

9.45rn: Fáilte

 

10.00: Tógáil páistí le Gaeilge

Ionadaí ón gCarn, Carn Tóchair, Doire.

 

10.30: Imeachtaí don Aos Óg

Anita Nic Amhlaigh – Glór na Ríogh, Nás na Ríogh.

 

11.00: Imeachtaí do Dhaoine fásta

Emma Ní Bhroin – Glór Cheatharlach

 

11.30: An Ghaeilge san Earnáil Ghnó

Helena Ní Dhea – Gael Taca Chorcaí

 

12.00: Comhoibriú le hEagraíochtaí Phobail

Seán Ó Maoilste – Cairde Teo, Ard Mhacha

 

12.30: Lonnaíochtaí Nua

Séamas Mac Seáin, Gaeltacht Bhóthar Seoighe, Béal Feirste

 

1.00: Lón

 

2.00: Ceardlanna*

 

3.30: Tuairiscí ó na Ceardlanna

 

4.30: Óráid Deiridh

 

*Beidh ceardlanna ar siúl ag na haoichainteoirí ar na hábhair a bhí faoi chaibidil acu chun deis a thabhairt do dhaoine plé níos doimhne a dhéanamh ar na ceisteanna éagsúla.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive