‘Atógáil Phobal na Gaeilge’

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Ba mhaith le hÁras Chrónáin cuireadh a thabhairt daoibh freastal ar sheiminéar dar teideal ‘Atógáil Phobal na Gaeilge’ a bheas ar siúl i gCluain Dolcáin 25ú Eanáir.

Tá an seimineár dírithe ar cheantracha ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga mionlaigh faoi láthair agus na bealaí praiticiúla atá ann chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal.

Beidh aíonna ó eagraíochtaí pobail ó cheann ceann na tíre ag caint ar ábhair éagsúla i rith an lae, idir cur chun cinn na Gaeilge is measc teaghlach, imeachtaí don aos óg agus do dhaoine fásta, cur chun cinn na Gaeilge san earnáil ghnó agus bunú Ghaeltachtaí nua.

Beidh ceardlanna ar na hábhair seo ar siúl i ndiaidh na gcainteanna chomh maith.

I measc na n-aoíchainteoirí a bheas ann ar an lá tá Emma Ní Bhroin ó Ghlór Cheatharlach, Seán Ó Maoilste ó Chairde Teo, Helena Ní Dhea ó Ghael-Taca Chorcaí agus Séamas Mac Seáin ó Ghaeltacht Bhóthar Seoighe i mBéal Feirste.

Tabharfaidh an seimineár deis do dhaoine ar spéis leo an Ghaeilge an taithí atá acu ó thaobh cur chun cinn na teanga sa phobal a roinnt le gníomhaithe eile agus le daoine atá ag iarraidh imeachtaí no grúpaí pobail nua a bhunú.
Beidh an seimineár ag tosú ag 9.45rn Dé Sathairn 25 Eanáir agus is féidir tuilleadh eolais a fháil ó colmobroin@yahoo.ie nó 086 3927090.
Seo léarscáil le suíomh an Árais.

https://maps.google.ie/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=202658264071843632976.0004984b72db3148d4f09

Seo thíos clár an lae
Atógáil Phobal na Gaeilge

Seiminéar Lae ar bhealaí praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal

Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin, BÁC, 25 Eanáir 2014.

Clár

9.45rn: Fáilte

10.00: Tógáil páistí le Gaeilge
Ionadaí ón gCarn, Carn Tóchair, Doire.

10.30: Imeachtaí don Aos Óg
Anita Nic Amhlaigh – Glór na Ríogh, Nás na Ríogh.

11.00: Imeachtaí do Dhaoine fásta.
Emma Ní Bhroin – Glór Cheatharlach

11.30: An Ghaeilge san Earnáil Ghnó
Helena Ní Dhea – Gael Taca Chorcaí

12.00: Comhoibriú le hEagraíochtaí Phobail
Seán Ó Maoilste – Cairde Teo, Ard Mhacha

12.30: Lonnaíochtaí Nua
Séamas Mac Seáin, Gaeltacht Bhóthar Seoighe, Béal Feirste

1.00: Lón

2.00: Ceardlanna*

3.30: Tuairiscí ó na Ceardlanna

4.30: Óráid Deiridh

*Beidh ceardlanna ar siúl ag na haoichainteoirí ar na hábhair a bhí faoi chaibidil acu chun deis a thabhairt do dhaoine plé níos doimhne a dhéanamh ar na réimsí éagsúla.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.araschronain.ie, colmobroin@yahoo.ie nó 086 3927090.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive