Atógáil Phobal na Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

A chairde,

 

Ba mhaith le hÁras Chrónáin cuireadh a thabhairt daoibh freastal ar sheiminéar dar teideal ‘Atógáil Phobal na Gaeilge’ a bheas ar siúl i gCluain Dolcáin Dé Sathairn 25ú Eanáir.

 

Tá an seiminéar dírithe ar cheantracha ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga mhionlaigh faoi láthair agus na bealaí praiticiúla atá ann chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal.

 

Beidh aíonna ó eagraíochtaí pobail ó cheann ceann na tíre ag caint ar ábhair éagsúla i rith an lae, idir cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach, imeachtaí don aos óg agus do dhaoine fásta, cur chun cinn na Gaeilge san earnáil ghnó agus bunú Ghaeltachtaí nua.

 

Beidh ceardlanna ar na hábhair seo ar siúl i ndiaidh na gcainteanna chomh maith.

 

I measc na n-aoíchainteoirí a bheas ann ar an lá tá Emma Ní Bhroin ó Ghlór Cheatharlach, Seán Ó Maoilste ó Chairde Teo, Helena Ní Dhea ó Ghael-Taca Chorcaí agus Séamas Mac Seáin ó Ghaeltacht Bhóthar Seoighe i mBéal Feirste.

 

Tabharfaidh an seimineár deis do dhaoine ar spéis leo an Ghaeilge an taithí atá acu ó thaobh cur chun cinn na teanga sa phobal a roinnt le gníomhaithe eile agus le daoine atá ag iarraidh imeachtaí no grúpaí pobail nua a bhunú.

Ar mhiste libh an scéal a chur ar aghaidh chuig daoine eile ar spéis leo an Ghaeilge.

 

Beidh an seiminéar ag tosú ag 9.45rn Dé Sathairn 25 Eanáir agus is féidir tuilleadh eolais a fháil uaim ar colmobroin@yahoo.ie nó 086 3927090.

 

Le meas,

 

Colm Ó Broin

 

(Seo léarscáil le suíomh an Árais i gCluain Dolcáin).

https://maps.google.ie/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=202658264071843632976.0004984b72db3148d4f09

 

 

 

 

Atógáil Phobal na Gaeilge

 

Seiminéar Lae ar bhealaí praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal

 

Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin, BÁC, 25 Eanáir 2014.

 

Clár

 

9.45rn: Fáilte

 

10.00: Tógáil páistí le Gaeilge

Ionadaí ón gCarn, Carn Tóchair, Doire.

 

10.30: Imeachtaí don Aos Óg

Anita Nic Amhlaigh – Glór na Ríogh, Nás na Ríogh.

 

11.00: Imeachtaí do Dhaoine fásta.

Emma Ní Bhroin – Glór Cheatharlach

 

11.30: An Ghaeilge san Earnáil Ghnó

Helena Ní Dhea – Gael Taca Chorcaí

 

12.00: Comhoibriú le hEagraíochtaí Phobail

Seán Ó Maoilste – Cairde Teo, Ard Mhacha

 

12.30: Lonnaíochtaí Nua

Séamas Mac Seáin, Gaeltacht Bhóthar Seoighe, Béal Feirste

 

1.00: Lón

 

2.00: Ceardlanna*

 

3.30: Tuairiscí ó na Ceardlanna

 

4.30: Óráid Deiridh

 

*Beidh ceardlanna ar siúl ag na haoichainteoirí ar na hábhair a bhí faoi chaibidil acu chun deis a thabhairt do dhaoine plé níos doimhne a dhéanamh ar na ceisteanna éagsúla.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.araschronain.ie, colmobroin@yahoo.ie nó 086 3927090.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive