An Ghaeilge: Cad é atá de dhíth ort mar Ghaeilgeoir óg?

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

heol POBAL a shuirbhé An Ghaeilge: Cad é atá de dhíth ort mar Ghaeilgeoir óg?, ar mhianta agus riachtanais na haoise óige i dtaca leis an Ghaeilge. Reáchtáladh an seoladh i gColáiste Feirste, Béal Feirste Dé Máirt 27ú Bealtaine roimh phobail na Gaeilge agus daoine ábhartha, a chuimsigh daltaí Choláiste feirste. Dhírigh an seoladh, dar theideal ‘Straitéis na Gaeilge ó thuaidh – An bhfuil áit ann don óige’, ar an ghá le tuairimí an Ghaeilgeora a chuimsigh i bpróiseas reatha na RCEF le straitéis a chur ar fáil don tuaisceart. Mhol aoichainteoir na hócáide Chris Quinn, Cathaoirleach Fóram na n-Óg an suirbhé, agus mhol dalta Choláiste Feirste Lelia Ní Néill d’achan Ghaeilgeoir óg torthaí an tsuirbhé a léamh mar go dtugannsuirbhe na torthaí céanna spléachadh ar thuairimí a n-aoisghrúpa féin ar úsáid na Gaeilge.

 

Dúirt príomhfheidhmeannach POBAL Janet Muller, ‘Sa bhliain 2012 thaistil muid thart ag bailiú tuairimí an phobail ar cad é a chuimseofaí I straitéis don Ghaeilge agus thug muid na smaointe sin uilig do pholaiteoirí agus lucht déanta cinntí. Ba chóir mar sin go mbeadh torthaí an chomhairliúcháin seo le daoine óga cuimsithe sa straitéis don Ghaeilge mar gur fíorthábhachtach tuairimí agus riachtanais an aoisghrúpa seo agus muid ag pleanáil do thodhchaí na Gaeilge’.

 

Leis an suirbhé seo a chur i gcríoch, thug foireann POBAL cuairt ar bhunscoileanna, ar mheánscoileanna (Gaeilge agus Béarla) agus ar chumainn óige Ghaeilge ar fud an tuaiscirt le ceistiúcháin a bhailiú don suirbhé. Chomhlánaigh 772 Gaeilgeoir óg an ceistiúchán. De thoradh na hoibre sin léiríonn an suirbhé tuairimí ó dhaoine óga in achan chontae agus d’achan aois idir 10 agus 18, rud a thug léiriú samplach fíormhaith ar an spriocghrúpa. Fuair muid freagraí ó dhalta rang 7 i 10 mbunscoil, ón mheánscoil lán-Ghaelach (Coláiste Feirste), ó scoileanna Béarla ina bhfuil sruth nó ionad Gaeilge agus ó roinnt scoileanna Béarla ina bhfuil moll mór daltaí ag déanamh Gaeilge don GCSE nó A Leibhéal. Thug muid cuairt chomh maith ar 2 chumann óige Gaeilge neamhspleácha, Cumann Óige An Carn i Machaire Rátha agus Ógras Oirialla i gCrois Mhic Lionnáin. Ceistiúchán dátheangach a bhí ann agus dearadh na ceisteanna le bheith sothuigthe agus sofhreagartha, le go bhfaighfí na torthaí ab fhearr. Bhí ceithre shaghas de cheisteanna ann: Ceisteanna ginearálta – inscne, aois, cineál scoile, Úsáid na Gaeilge – cá háit a n-úsáideann tú an Ghaeilge, cé chomh tábhachtach agus atá an Ghaeilge duit?, Deiseanna & áiseanna – gníomharthaí, teicneolaíocht, comharthaíocht Ghaeilge agus Cearta – cearta teanga, Acht na Gaeilge don tuaisceart.

 

Bhí an suirbhe seolta chomh maith i nGaeláras Mhic Ardghail, An tIúr, Máirt 27ú Bealtaine le haoichainteoir Séamus Mac Dhaibhéid, Leas-Phríomhoide, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha, agus i nGaelscoil an Chaistil, Baile an Chaistil, Céadaoin 28ú Bealtaine le haoichainteoir Cara Nic Sheáin, Comhairleoir Cheantair na Maoile Tá cóip den suirbhé ar fáil ag oifigí POBAL, ar shuíomh POBAL, agus thig linn cóip a chur chugat arna n-iarraidh.  Tuilleadh eolais: 028 90 438132, eolas@pobal.org

Comments are closed.

An Ghaeilge: Cad é atá de dhíth ort mar Ghaeilgeoir óg?

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

heol POBAL a shuirbhé An Ghaeilge: Cad é atá de dhíth ort mar Ghaeilgeoir óg?, ar mhianta agus riachtanais na haoise óige i dtaca leis an Ghaeilge. Reáchtáladh an seoladh i gColáiste Feirste, Béal Feirste Dé Máirt 27ú Bealtaine roimh phobail na Gaeilge agus daoine ábhartha, a chuimsigh daltaí Choláiste feirste. Dhírigh an seoladh, dar theideal ‘Straitéis na Gaeilge ó thuaidh – An bhfuil áit ann don óige’, ar an ghá le tuairimí an Ghaeilgeora a chuimsigh i bpróiseas reatha na RCEF le straitéis a chur ar fáil don tuaisceart. Mhol aoichainteoir na hócáide Chris Quinn, Cathaoirleach Fóram na n-Óg an suirbhé, agus mhol dalta Choláiste Feirste Lelia Ní Néill d’achan Ghaeilgeoir óg torthaí an tsuirbhé a léamh mar go dtugannsuirbhe na torthaí céanna spléachadh ar thuairimí a n-aoisghrúpa féin ar úsáid na Gaeilge.

 

Dúirt príomhfheidhmeannach POBAL Janet Muller, ‘Sa bhliain 2012 thaistil muid thart ag bailiú tuairimí an phobail ar cad é a chuimseofaí I straitéis don Ghaeilge agus thug muid na smaointe sin uilig do pholaiteoirí agus lucht déanta cinntí. Ba chóir mar sin go mbeadh torthaí an chomhairliúcháin seo le daoine óga cuimsithe sa straitéis don Ghaeilge mar gur fíorthábhachtach tuairimí agus riachtanais an aoisghrúpa seo agus muid ag pleanáil do thodhchaí na Gaeilge’.

 

Leis an suirbhé seo a chur i gcríoch, thug foireann POBAL cuairt ar bhunscoileanna, ar mheánscoileanna (Gaeilge agus Béarla) agus ar chumainn óige Ghaeilge ar fud an tuaiscirt le ceistiúcháin a bhailiú don suirbhé. Chomhlánaigh 772 Gaeilgeoir óg an ceistiúchán. De thoradh na hoibre sin léiríonn an suirbhé tuairimí ó dhaoine óga in achan chontae agus d’achan aois idir 10 agus 18, rud a thug léiriú samplach fíormhaith ar an spriocghrúpa. Fuair muid freagraí ó dhalta rang 7 i 10 mbunscoil, ón mheánscoil lán-Ghaelach (Coláiste Feirste), ó scoileanna Béarla ina bhfuil sruth nó ionad Gaeilge agus ó roinnt scoileanna Béarla ina bhfuil moll mór daltaí ag déanamh Gaeilge don GCSE nó A Leibhéal. Thug muid cuairt chomh maith ar 2 chumann óige Gaeilge neamhspleácha, Cumann Óige An Carn i Machaire Rátha agus Ógras Oirialla i gCrois Mhic Lionnáin. Ceistiúchán dátheangach a bhí ann agus dearadh na ceisteanna le bheith sothuigthe agus sofhreagartha, le go bhfaighfí na torthaí ab fhearr. Bhí ceithre shaghas de cheisteanna ann: Ceisteanna ginearálta – inscne, aois, cineál scoile, Úsáid na Gaeilge – cá háit a n-úsáideann tú an Ghaeilge, cé chomh tábhachtach agus atá an Ghaeilge duit?, Deiseanna & áiseanna – gníomharthaí, teicneolaíocht, comharthaíocht Ghaeilge agus Cearta – cearta teanga, Acht na Gaeilge don tuaisceart.

 

Bhí an suirbhe seolta chomh maith i nGaeláras Mhic Ardghail, An tIúr, Máirt 27ú Bealtaine le haoichainteoir Séamus Mac Dhaibhéid, Leas-Phríomhoide, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha, agus i nGaelscoil an Chaistil, Baile an Chaistil, Céadaoin 28ú Bealtaine le haoichainteoir Cara Nic Sheáin, Comhairleoir Cheantair na Maoile Tá cóip den suirbhé ar fáil ag oifigí POBAL, ar shuíomh POBAL, agus thig linn cóip a chur chugat arna n-iarraidh.  Tuilleadh eolais: 028 90 438132, eolas@pobal.org

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive