An Conradh ag tacú le caint an Uachtaráin

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Díomá léirithe ag Uachtarán na hÉireann faoi “leibhéal dealraitheach íseal cumais” sa Státchóras chun plé le saoránaigh gur mian leo plé leis an Stát agus a chuid gníomhaireachtaí trí Ghaeilge

 

Léirigh *Uachtarán na hÉireann Mícheál D Ó hUiginn *a dhíomá faoin “leibhéal dealraitheach íseal cumais atá sa Státchóras do na saoránaigh gur mian leo a chearta a chur i bhfeidhm agus bheith ag caidreamh as Gaeilge leis an Stát agus a chuid gníomhaireachtaí” ag ócáid in ómós an iar-Choimisinéara Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ag Áras an Uachtaráin i mBaile Átha Cliath Dé Céadaoin, 05 Márta 2014, buairimh atá léirithe ag Conradh na Gaeilge le blianta beaga anuas. Dúirt *Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge*: “Amhlaidh Uachtarán na hÉireann, tá Conradh na Gaeilge éirithe iontach buartha faoin gcaoi go bhfuil an bonn á bhaint de chearta teanga phobal na Gaeilge ag an stát, go háirithe sna ceantair Ghaeltachta. Ní hamháin go bhfuil drochchinneadh i ndiaidh drochchinnidh glactha ag an Rialtas i dtaca leis an nGaeilge chun aimhleasa na teanga, ach tá an reachtaíocht atá ann leis na cearta teanga sin a chosaint á lagú go leanúnach agus í ar díth na n-acmhainní cuí len’í a chur i bhfeidhm. “Tá droim láimhe á thabhairt ag an stát ó dheas leis an nGaeilge le blianta fada anuas, ach tá uair na cinniúna buailte linn ó thaobh inmharthanacht na Gaeilge mar theanga phobail na Gaeltachta anois, agus tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh méid na géarchéime seo, agus an róphráinn a bhaineann len’í a réiteach, a chur ina luí ar an Rialtas más mian linn go mairfidh an Ghaeilge mar níos mó ná comharthacht shiombalach amháin.” Dúirt *Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge*: “Is léiriú é éirí as Ombudsman Seán Ó Cuirreáin óna ról mar Choimisinéir Teanga ar atá ag tarlú leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht le cúpla bliain anuas. Níor sheas an tUasal Ó Cuirreáin siar de bharr nach raibh an toil nó an cumas aige an post a dhéanamh – tá pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta lánmhuiníneach as cumas an Choimisinéara – an fáth gur éirigh sé as, agus nach raibh an dara rogha aige, ná nach raibh an Rialtas ná ardbhainistíocht na státseirbhíse sásta éisteacht leis, ná na moltaí a chur sé chun cinn a thógáil ar bord. “Ach seachas éisteacht leis agus aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a luaigh Seán Ó Cuirreáin i mí na Nollag 2013, agus go deimhin ar luaigh an tUachtarán Ó hUiginn níos luaithe an tseachtain seo, is cosúil go bhfuil run docht daingean ag an Rialtas ó dheas chun an bonn agus an misneach a bhaint ó phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta más fíor do dhréacht chinn bhille Bhille na dTeangacha Oifigiúla 2014 mar atá feicthe ag Conradh na Gaeilge. Más léiriú iad na dréacht chinn bhille ar na leasuithe a bheidh á gcur i bhfeidhm sna míonna amach romhainn, beidh sé soiléir nár éist an Rialtas leis an bpobal i rith an athbhreithnithe dhá bhliain ó shin, ná leis an 10,000 duine a bhí i láthair ag Lá Mór na Gaeilge ar 15 Feabhra 2014.” Léirigh *An tUachtarán Ó hUiginn *dóchas do thodhchaí na Gaeilge freisin áfach, agus thagair sé do shonraí an daonáirimh a léiríonn athrú mór ar mheon daoine i leith na Gaeilge, ag rá nach bhfuil “aon stiogma, ceangailte le bochtanas agus eisimirce, á iompar ag an nGaeilge níos mó; tá sí ina siombail féiniúlachta tábhachtach d’Éireannaigh anois.” Aontaíonn Conradh na Gaeilge leis an Uachtarán Ó hUiginn agus lena áitiús “go bhféadfar leas a bhaint as an athrú meoin ollmhór seo i bhfabhar na teanga ar bhealach a fhágfaidh an Ghaeilge ina cuid dhílis dár saol le chéile san am atá anois ann agus san am atá le teacht”, agus tá an t-eagras ag obair i dtreo cosaint chuí a chinntiú do chearta teanga phobal na Gaeilge thuaidh theas chuige seo. *CRÍOCH*

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive