An Comhaontas Glas maíte ar ‘beart a dhéanamh de réir briathar’ ó thaobh na Gaeilge de

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tá fáilte curtha ag Cathaoirleach Grúpa Polasaí na Gaeilge sa Chomhaontas Glas, Seán Ó Buachalla, roimh ghealltanas atá déanta ag baill an Pháirtí neamhghníomh polaitiúil agus oifigiúil i gcur chun cinn na Gaeilge sa Stát a cháineadh go géar. Rinne baill an Pháirtí gealltanas ag Ard-Fheis an Pháirtí, Dé Sathairn 8 Márta 2014 i mBaile Átha Cliath, rinne siad gealltanas Cairt Teanga a cheapadh don pháirtí féin le díriú go foirmiúil ar dhátheangachas a chur chun cinn sa pháirtí go hinmheánach. Dúirt an tUasal Ó Buachalla “Cé go bhfáiltím roimh an gcáineadh géar seo atá déanta ag an bPáirtí ar neamhghníomh agus fimíneacht pholaitiúil agus oifigiúil maidir le ceist na teanga, go háirithe tar éis don Choimisinéir Teanga éirí as a phost agus na mílte Gael dul i mbun agóide ar shráideanna Bhaile Átha Cliath le déanaí, tá an baol ann go mbeimid féin ciontach sa neamhghníomh agus patuaire chéanna mura rachaimid i mbun gnímh muid féin. Mar sin, is áthas liom go bhfuil gealltanas déanta ag an gComhaontas Glas ‘beart a dhéanamh de réir briathair’ agus iad ag geallúint go gcuirfidh siad Cairt Teanga i bhfeidhm sa pháirtí féin, chun bonn ceart a chur le nósanna imeachta a dhaingneoidh agus a chuirfidh dátheangachas chun cinn inár bpáirtí féin. “Tugann gach páirtí sa Stát seo béalghrá don Ghaeilge agus molann siad go ndéanfaí í a chaomhnú agus a chur chun cinn, gan rud ar bith a dhéanamh ina bpáirtí féin chun beart a dhéanamh de réir briathair. Is áthas liom go bhfuil an Comhaontas Glas tar éis gníomh sa bhreis a dhéanamh le léiriú nach béalchráifeacht atá sa sa tacaíocht a thugaimid don teanga. Tá sé i gceist againn bailchríoch a chur ar an doiciméad seo agus é a cheadú go foirmiúil roimh na toghcháin áitiúla agus Eorpacha ag deireadh mhí na Bealtaine agus taispeánfar é go poiblí ar ár suíomh gréasáin as sin amach,” a dúirt sé mar fhocal scoir. Agus í ag trácht chomh maith ar an rún a ritheadh ag Ard-Fheis an Pháirtí, dúirt Catherine Martin, Leas-Cheannaire an Chomhaontais Ghlais “Deich míle Gaeilgeoir ó oileán Éireann a bhailigh le chéile ar shráideanna Bhaile Átha Cliath le déanaí lena gcearta teanga a éileamh. Tugann an Comhaontas Glas lán-tacaíocht don fheachtas seo. ‘Dearg le Fearg’ an mana a bhí acu. Glas d’Fhás na Gaeilge an mana atá ag an bpáirtí seo.” Tá téacs iomlán an rúin faoin nGaeilge a ritheadh ag Ard-Fheis an Pháirtí le feiceáil ag www.meathgreens.net

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive