An Ceathrú Fhéile Bhliantúil, duais-aitheanta, “OIREACHTAS GAEILGE CHEANADA” Meitheamh 2014

gné-ailt/tuairim, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

ÉISIÚINT LÁITHREACH

AIRD: NA hEALAÍONA, TAISTIL, CEOL, RINCE, AGUS EAGARTHÓIRÍ CULTÚIR ÉIREANNAIGH
An Ceathrú Fhéile Bhliantúil, duais-aitheanta, “OIREACHTAS GAEILGE CHEANADA” Meitheamh 2014
An t-aon fhéile i gCeanada, a bhíonn ar siúl amuigh faoin spéir, agus a cheiliúrann an teanga Ghaeilge trí cheol traidisiúnta, amhránaíocht, rince, filíocht agus dráma.
Meitheamh 27ú, 28ú, 29ú, 2014.
Tamworth, Ontario
Tá Gaeilgeoirí de gach aois ag cur snas ar a mbróga damhsa, ag cleachtadh a gcuid amhráin agus ag foghlaim scéalta agus dánta de ghlanmheabhair, in oirchill ar an ceathrú fhéile bhliantúil teanga agus cultúrtha Éireannach, a bhíonn ar siúl amuigh faoin aer.  Tá féile na bliana seo ar ais linn ar feadh trí lá in aice le hErinsville agus Tamworth.  Arís, an bhliain seo, ar an amchlár, beidh imeachtaí san amhránaíocht traidisiúnta, rince, ceol, dráma agus litríocht, agus iad go léir as Gaeilge.
Reáchtálfar na comórtais chairdiúla i rith “Oireachtas Gaeilge Cheanada” ag an aon Gaeltacht atá aitheanta go hoifigiúil taobh amuigh d’Éireann “Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir”.  Tá an fhéile bhríomhar seo bunaithe ar “Oireachtas na Gaeilge” in Éirinn, agus daoine a bhfuil cur amach acu ar an fhéile sin, beidh siad ar a saimhín só ag Oireachtas Gaeilge Cheanada.  Tá na comórtais go léir oscailte do rannpháirtithe, cuma cén aois nó leibhéal scileanna atá acu.  Beidh an bhéim ar an nGaeilge, agus ealaín agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn, a chothú agus a cheiliúradh.
Beidh deis ag lucht féachana Meiriceá Thuaidh freastal ar chomórtais d’amhránaíocht ar an sean-nós agus damhsa ar an sean-nós; seans ann nach bhfuil an saghas seo amhránaíocht agus damhsa feicthe acu cheana.  Beidh damhsa seit san áireamh freisin, chomh maith le hamhránaíocht as Gaeilge i stíleanna nach sean nós iad.  Maidir le catagóirí ceoil, beidh comórtais aonair do chláirsí  agus do phíobaí uilleann agus beidh comórtais grúpa do bhannaí céilí agus do chóir Ceilteacha.  I measc na gcomórtas teanga as Gaeilge, beidh scéalaíocht, agallamh beirte, dreas cainte, agus “lúibíní”.  Séard is “lúibíní” ann ná comhráite idir beirt, curtha le ceol.
Cé go raibh stiúrthóirí Oireachtais Cheanada go stairiúil ag freastal ar chainteoirí dúchais agus ar chainteoirí líofa, tá  siad ag tabhairt cuireadh freisin do na hÉireannaigh a bhfuil Gaeilge acu agus atá tar éis teacht go Meiriceá Thuaidh le déanaí – an Diaspora nua, agus do na mic léinn atá ag foghlaim na Gaeilge faoi láthair. Gach bliain tá cuireadh oscailte tugtha, chun iontráil nó chun moltóireacht a thabhairt, do gach grúpa a bhfuil suim acu sa Ghaeilge i Meiriceá Thuaidh nó in aon áit eile sa domhan.
Clár Ama:
Dé hAoine, 27ú Meitheamh
15:00 – 17:00
Tosnaíonn an Fhéile san Aimfitéatar, Confederation Basin i gKingston le taispeántais de chéilí (damhsa seit), agus seisiún ceoil le hamhránaíocht agus damhsa ar an sean-nós.  Beidh na moltóirí ó Éirinn agus na hiomaitheoirí áitiúla araon ag glacadh páirt sna taispeántais seo.  Tá fáilte roimh chách agus cead isteach saor don imeacht seo.
19:00 – 12:00
Tráthnóna Dé hAoine, beidh fáilte roimh lucht féachana ag an Days Inn i gKingston teacht le chéile le haghaidh suipéar buifé le cainteoirí dúchais agus aoichainteoir ó Ghlór na nGael, Nora Welby.  Cuirfear dráma beag i láthair tar éis an tsuipéir.  Moltar d’aíonna a n-uirlisí ceoil a thabhairt leo agus páirt a ghlacadh sna seisiúin neamhoifigiúla i rith an tráthnóna nó steip nua  damhsa a fhoghlaim.
Dé Sathairn, 28ú Meitheamh
10:00 – 16:00
Beidh na comórtais agus taispeántais oifigiúla ar siúl amuigh faoin spéir i nGaeltacht Cheanada, 298 Bóthar Gilmore, gar do Tamworth, Ontario.  Beidh díoltóirí ceardaíochta agus  díoltóirí bia áitiúla ar an suíomh i rith an lae.
18:00 – 12:00
Beidh dinnéar ag deireadh an lae sa Days Inn Hotel and Conference Centre i gKingston.  Ag an dinnéar tabharfar na duaiseanna amach agus beidh tuilleadh taispeántais agus damhsa ag an am céanna.
Dé Domhnaigh, 29ú Meitheamh
Beidh deireadh oifigiúil curtha le hOireachtas na bliana seo ag bróinse ag an Days Inn Conference Centre.  Más tá fuinneamh fós fágtha ionat, is féidir leat fanacht agus bheith páirteach le cuid mhaith de na moltóirí as Éirinn i bparáid lá Cheanada i dTamworth, an chéad lá Iúil.
Tá “Oireachtas na Gaeilge” in Éirinn tar éis tacaíocht a thabhairt arís i mbliana don Oireachtas i Meiriceá Thuaidh.  Arís, tá siad chun daoine cáiliúla ceolmhara ón nGaeltacht a thabhairt ar iasacht dúinn le bheith páirteach sa deireadh seachtaine.  Ina measc, beidh Meaití Jó Shéamais, Labhrás Sonaí Choilm Learaí, Máirín Nic Dhonnchadha, Nóra Welby, Máirín Uí Chéide, Mícheál Newell agus Ray McManus.
Chun ticéidí a cheannach, chun clárú do chomórtas, nó chun béilí nó seomraí óstáin a chur in áirithe, is féidir dul go suíomh oifigiúil Oireachtas Gaeilge Cheanada, www.oireachtas.ca
Tá cuireadh tugtha do thuairisceoirí “bheith ina nÉireannaigh ar feadh deireadh seachtaine” trí iad féin a thumadh sa chultúr agus páirt a glacadh i gcúrsa teanga nó uirlis cheoil a fhoghlaim i rith na himeachtaí.
Beidh fáilte roimh gach fiosrú cumarsáide agus má tá eolas breise ag teastáil, déan teagmháil le:
As Gaeilge:  Aralt Mac Giolla Chainnigh: aralt@anghaeltacht.ca  613.731.1857
As Béarla: Allyson Reid  allyson@chockablock.ca  613.931.1136
Físeáin:
Buaicphointí Oireachtais Gaeilge Cheanada:
ttp://www.youtube.com/watch?v=w3TUmkytAjo
Amhránaíocht ar an sean-nós in Éirinn:

Amhránaíocht as Gaeilge i dTamworth, Ontario:

Ár moltóir do dhamhsa ar an sean-nós ag Oireachtas Gaeilge Cheanada 2011:

Lúibíní

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive