Ainilís ar thoghchán na hEorpa ó thuaidh – Jim Allister ag coinneáil suimiúil é!

gné-ailt/tuairim, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Dia leis na seanlaethanta!

Nuair a bhíodh suim ag óg agus aosta in achan toghchán a bhíodh ann ó thuaidh.

Ach is mór an t-athrú agus le gach toghchán táimid ag feiceáil ardú ar an líon daoine sin nach suim leo an stró a chur orthu féin le dul amach a vótáil.

B’fhurasta alt iomlán a scríobh air sin. Ach sin ráite tiocfaidh breis ar 40% de vótóirí amach lá toghchán na hEorpa/na gcomhairlí áitiúla ó thuaidh (42.8% a vótáil an t-am deiridh) agus beidh tábhacht leis an vóta, go háirithe vóta na gcomhairlí.

Sna seachtainí amach romhainn beidh Nuacht24 ag coinneáil sibh ar an eolas faoi na toghcháin, thuaidh is theas. Tosimid ar an tsraith sin inniu le spléacadh ar na Sé Chontae.

An Eoraip ar dtús.

Tá aon toghcheantar amháin ó thuaidh mar a bhíodh riamh, agus trí suíochán Eorpach ar fáil.

I láthair na huaire is í Martina Anderson ( a thagann in áit Bairbre de Brún  nuair a d’éirigh sí as) an feisire Eorpach Shinn Féin sa toghcheantar. Bhain Bairbre de Brún an líon is mó vótaí sa toghchán deiridh, 126,184 ar ionann é agus 26% den vóta. Toghadh í ar an chéad áireamh. Diane Dodds an fheisire Eorpach ag an DUP. Shaothraigh sise vóta  88,346, ar ionann é agus 18.2% den vóta. Toghadh ise sa tríú áit ar chúl Jim Nicholson, feisire Eorpach an UUP.

An mbeidh athrú mór ann an iarraidh seo? Ní dócha go mbeadh.

Tá suiochán go cinnte ag Martina Anderson. Níl an proifíl céanna ag Martina Anderson is a bhí ag Bairbre de Brún. Chaith Bairbre de Brún blianta ina Aire Sláinte agus tréimhse fhada chun tosaigh i rólanna éagsúla aitheanta le Sinn Féin roimh dul leis an Eoraip. Ach tá vóta Shinn Féin láidir agus seasmhach agus dea-eagraithe. Seans go mbeidh maolú ann ar an vóta sin cionn is an ciniciúlacht faoin pholaitíocht i gcoitinne atá le mothú i measc scair de vótóirí ó thuaidh. Agus cionn is go bhfuil scair de vótóirí traidisiúnta Shinn Féin míshásta le roinnt de na polasaithe atá anois acu, comhoibriú leis an PSNI, aitheantas agus comhoibriú le Teaghlach Ríoga Shasana, agus dá réir. Ach ar an taobh eile den scéal tá na polasaithe sin i ndiaidh baint den doicheall roimh Shinn Féin a bhí le sonrú i measc scair de vótóirí náisiúnacha roimhe seo. Agus tá Sinn Féin fós ag mealladh scair nach beag de náisiúnaithe óga chun vótáil dóibh.

Mar sin ní cheart go mbeadh mórthitim ar vóta Shinn Féin i dtoghchán na hEorpa ach seans go mbeidh maolú éigin ann.

Tá Alex Attwood ag seasamh ar son an SDLP. Gheobhaidh sé an vóta traidisiúnta SDLP agus thiocfadh dó go bhfaighfeadh sé níos mó vótaí uimhir 2-3 cionn is a sheal ina Aire Comhshaoil. Ba é tuairim na coiteantachta gur shaothraigh sé go héifeachtach agus é sa ról sin. Ach tá sé deacair a thuiscint cén dóigh a mheallfaidh sé mórán níos mó ná an 78,489 a shaothraigh Albain Magennis don SDLP an t-am deiridh. Tá an páirtí i ndiaidh tabhairt faoi mhór eagar agus am corrach go maith agus ní dócha gurb é an toghchán Eorpach an áit a fheicfimid díbhinn an athruithe sin, más díbhinn atá i gceist. Le go mbeadh seans maith ag Alex Attwood bheadh ar an vóta Aontachtach scoilt go tubaisteach. Rud nach bhfuil as an áireamh.

Tá níos mó Aontachtaithe san áireamh ná riamh agus seasamh láidir ag go leor acu. Tá an vóta DUP chomh láidir sin is go bhfuil sé ionann is dochreidte nach mbeadh eagar go leor ar an vóta le cinntiú go mbeidh suíochán ag Diane Dodds. Níl ardphroifíl aici ach is í iarrthóir an pháirtí í. Agus cé gur labhair Peter Robinson go muiníneach anuraidh faoi dhá iarrthóir a chur chun tosaigh tháinig ciall leis.

Nó faoi mar a bhí roimhe seo tá an DUP iontach buartha faoin líon vótaí a shaothróidh Jim Allister.

Oireann an toghchán Eorpach do phearsantachtaí mhóra. Cuir i gcás Ian Paisley, John Hume. Agus is pearsantacht den tsórt céanna é Jim Allister. Bíodh meas agat air nó ná bíodh glactar leis go raibh sé ar na daoine is éifeachtaí ag cur na cruacheisteanna ag Stormont maidir le caiteachas agus róchaiteachas, maidir le maorlathas agus mí-éifeacht. Lena chois sin tá ardphroifíl aige. Agus tá go leor aontachtaithe atá in amhras faoina ndílseacht traidisiúnta don DUP nó don UUP agus an dá pháirtí sin i ndiaidh athrú as cuimse le tamall anuas. Agus ar ndóigh thóg Jim Allister seasamh láidir ar cheist na mbratacha, rud a mheallfaidh vóta áirithe ón mheánaicme Aontachtach. An t-am deiridh shaothraigh sé 66,197 vóta, ar ionann é agus 13.7% den vóta. Leathchuid den mhéid atá de dhíth chun cuóta a bhaint amach ach dá mbeadh titim ar vóta an DUP, dá mbeadh sé in ann aistriúcháin a fháil ón DUP agus ón UUP…..

Cá fios. Ní féidir é a chur as an áireamh nó is am iontach corrach é seo sa champa Aontachtach agus ní thig le ceachtar den dá mhórpháirtí Aontachtach a bheith iontach muiníneach go dtiocfaidh a vótóirí ar fad amach nó nach dtréigfidh cuid dá vótóirí iad.

Má bhaineann Jim Allister suíochán is mó seans gur an UUP a bheidh thíos leis seachas an DUP. Tá titim nach beag ar stádas agus ar thacaíocht an UUP le blianta beaga anuas agus cé gur éirigh le Mike Nesbitt cuma na seasmhachta a chur ar an pháirtí tá isle brí ann agus amhras faoina bhfuil i ndán dóibh.

Agus beidh iomaíocht níos mó acu ná mar a bhí le fada don vóta meánaicmeach Aontachtach, ó tharla go mbeidh Anna Lo ag seasamh do Pháirtí an Chomhaontais, Tina Mc Kenzie do NI21, Henry Reilly do UKIP, agus go fiú Mark Brotherston, an Páirtí Coiméadach.

Is léir go bhfuil níos mó roghanna ag an vótóir Aontachtach ná mar a bhí le fada ach tá sé deacair a mheas an mhéid tacaíochta a bhfaighfidh ceann ar bith acu. Ná an tionchar a d’imir caint Anna Lo, go bhfuil sí ar son Éire Aontaithe, ar an vóta sin.

Ach cibé léamh atá agat air tá an Cuma ar an scéal go mbeidh an triúr fheisire ar ais in Strasbourg i ndiaidh an toghcháin agus atá ann i láthair na huaire. Má bhíonn athrú ann, agus ba mhór an nuacht é dá mbeadh, is ar thaobh na nAontachtach a bheadh sé.

Ná cuir as an áireamh é. Jim Allister an capall dubh mar is nós.

18.2%

 

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive