Ag Triail Ar Fhiánacht Iorrais Do Thionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2014

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Ag Triail Ar Fhiánacht Iorrais
Do Thionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2014

Is iad an Dr Laoise Ní Dhúda agus Ciarán Ó Murchú aoi-chainteoirí an tseimineáir dar teideal Stádas Ghaeltacht Mhaigh Eo in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead i nGaeltacht Iorrais, Co. Mhaigh Eo, ar 8.00in an Aoine bheag seo, 4 Iúil 2014, seimineár atá á eagrú mar chuid de chlár imeachtaí sultmhara ag Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2014 ó 3 – 6 Iúil 2014.

Cuirfear tús oifigiúil le Tionól Gaeltacht Chonradh na Gaeilge 2014 tráthnóna Déardaoin, 3 Iúil 2014, agus beidh turas báid chuig Inis Geidhe Dé hAoine ar cheann de bhuaicphointí an Tionóil i gceann de na ceantair is áille agus is fiáine in Éirinn.

Arsa Peadar Mac Fhlannchadha, Timire Náisiúnta Chonradh na Gaeilge:

“Is é Iorras an ceantar a bhain an teideal Best Place to Go Wild in Ireland i gcomórtas náisiúnta The Irish Times níos túisce i mbliana, agus is ar thránna aoibhne agus ar bhóithríní ársa Iorrais atá ár dtriail do Thionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2014 ó 3 – 6 Iúil i mbliana.”
Barúntacht bheag in iarthuaisceart Mhaigh Eo atá in Iorras, áit arbh é Béal an Mhuirthead an príomhbhaile sa cheantar, agus is ceantar Gaeltachta é leithinis Mhuirthead leis an Aigéan Atlantach ar an dá thaobh de. Tá spéis faoi leith ag an aoi-chainteoir Dr Ní Dhúda i nGaeltacht Mhaigh Eo agus tá tráchtas foilsithe aici, Pobal Gaeltachta an Bhreacbhaile: Cás-Staidéar Sochtheangeolaíoch agus Eitneagrafaíoch Sa Bheartas Teanga, bunaithe ar staidéar ar thaighde mion eitneagrafaíoch ar fheidhmiú an bheartais teanga i gceantar Gaeltachta.

Is bunaitheoir Choláiste Uisce é Ciarán Ó Murchú, aoi-chainteoir eile Sheimineár an Tionóil, agus is coláiste samhraidh thar a bheith rathúil a dhíríonn ar leas a bhaint as an bhfarraige in Iorras chun gníomhaíochtaí cosúil le seoltóireacht, clársheoltóireacht agus tonnmharcaíocht a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge do mhic léinn an choláiste é Uisce. Tá forbairt ollmhór déanta ag Coláiste Uisce chun imeachtaí a chur ar siúl ar feadh na bliana iomláine agus fostaíocht luachmhar á cur ar fáil ag an gcoláiste sa Ghaeltacht áitiúil, rud a chur go mór le hiarratas an cheantair chun gradam an Irish Times a bhaint amach faoin rannóg Best Place To Go Wild In Ireland.

Míníonn Mac Fhlannchadha:

“Is saoire sultmhar, réchúiseach é an Tionól Gaeltachta dóibh siúd ar mhaith leo barr feabhais a chur ar a gcúpla focal an samhradh seo, agus is iontach an deis é an deireadh seachtaine seo chun áilleacht nádúrtha, fhiáin an Atlantaigh a bhlaiseadh i gcomhluadar lánGhaeilge i gcroílár Ghaeltacht Mhaigh Eo. Go deimhin tá clú agus cáil ar leithéidí Chuan an Fhóid Duibh agus Chuan Oilí sa cheantar, agus fáilteofar roimh fhoghlaimeoirí agus roimh chainteoirí dúchais araon chun a scíth a ligean cois cuain ar an saoire Gaeltachta seo de chuid Chonradh na Gaeilge.”
Tá Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2014 arna eagrú i gcomhar le hÁras Inis Gluaire, Erris Beo agus Ionad Deirbhile le hurraíocht ó Údarás na Gaeltachta agus le maoiniú Fhoras na Gaeilge, agus is féidir clárú don deireadh seachtaine trí ríomhphost a sheoladh go dtí Mairéad Seoighe ag mairead@cnag.ie nó trí ghlaoch ar Ard-Oifig Chonradh na Gaeilge ar +353 (0)1 4757401.

Tá pacáiste speisialta ar phraghas €240 curtha le chéile ag Conradh na Gaeilge a chlúdaíonn leaba agus bricfeasta don deireadh seachtaine ón Déardaoin – Domhnach, béilí tráthnóna, turas báid, seimineár, oíche shiamsaíochta agus na himeachtaí sóisialta ar fad. Tá Tionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge 2014 á eagrú le hurraíocht Údarás na Gaeltachta agus maoiniú Fhoras na Gaeilge.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive