An Chiste Craoltóireachta Gaeilge/Irish Language Broadcast Fund

An Chiste Craoltóireachta Gaeilge

Bhí dhá aidhm leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) nuair a bunaíodh é; ábhar i nGaeilge ar ardchaighdeán a mhaoiniú agus an earnáil léiriúcháin neamhspleách Gaeilge i dTuaisceart Éireann a chothú.

Maoiníonn an ciste ar a laghad 70 uair an chloig d’ábhar i nGaeilge in aghaidh na bliana, ábhar a chraoltar ar BBC Thuaisceart Éireann, TG4 & RTÉ. Tá maoiniú forbartha agus léiriúcháin ar fáil do raon leathan seánraí teilifíse. Cuireann an CCG maoiniú ar fáil do raon tionscnamh oiliúna do chainteoirí Gaeilge atá ag obair san earnáil léiriúcháin anseo fosta, nó ar mian leo dul ag obair inti. Faoi Tosaíochtaí an CCG tugtar treoir ghinearálta ar an gcineál ábhar is mian linn a mhaoiniú.

Cuireann an CCG cáipéisí coimisiúnaithe bliantúla amach fosta i gcomhar le craoltóirí BBC TÉ, TG4 agus RTÉ, ina mbíonn treoirlínte a thugann mionsonraí faoin chineál ábhar is mian linn a mhaoiniú i gcomhar le gach ceann de na craoltóirí.

Le haghaidh tuilleadh eolais brúigh ANSEO

Scéim Traenála Raidió Fáilte i gcomhar leis an Chiste Craoltóireachta Gaeilge

Cuireann Raidió Fáilte traenáil i scileanna raidió agus craoltóireachta ar fáil le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta na Gaeilge Scaileán Thuaisceart Éireann.

Bíonn Raidió Fáilte ar lorg Gaeilgeoirí cruthaitheacha le páirt a ghlacadh sa chúrsa traenála seo.

Dianchúrsa i scileanna raidió agus craoltóireachta atá i gceist. Bíonn na rannpháirtithe ag foghlaim an dóigh lena gclár raidió féin a ullmhú, a chur i láthair, a thaifead agus a chur in eagar.

Le cois bunscileanna raidió, bíonn na rannpháirtithe ag foghlaim scileanna agallaimh agus cur i láthair, an dóigh le trealamh ardteicniúil taifeadta agus eagarthóireachta Raidió Fáilte a úsáid taobh istigh den stiúideo agus úsáid gléasanna taifeadta in-iompraithe le hagallaimh, vox-pops agus imeachtaí a thaifead taobh amuigh den stiúideo, chomh maith le modhanna taighde agus scríobh scripteanna le haghaidh clár raidió, agus eagarthóireacht agus meascadh fuaime.

Deis iontach atá sa chúrsa traenála seo le tús a chur le slí bheatha sna meáin chumarsáide mar láitheoir raidió nó mar iriseoir agus do chlár raidió féin a chruthú ar stáisiún raidió lán-Ghaeilge.

Bíonn aoi-chainteoirí ag teacht isteach ó na meáin chumarsáide náisiúnta le comhairle a thabhairt do dhuine ar bith atá ag smaoineamh faoi shlí bheatha in earnáil an raidió nó sna meáin chumarsáide.

Anuas air sin, bíonn an deis ag na rannpháirtithe a slot féin a fháil ar sceideal gnóitheach Raidió Fáilte– an t-aon staisiún lán-Ghaeilge sa Tuaisceart!

Ná cailligí an deis!

CLICEÁIL ANSEO LE CUR ISTEACH AR AN CHÚRSA

Nó gabh i dteagmhéal le Dónall Chaoimhín Mac Murchaidh ar 028 90 310013 nó seol ríomhphost chuig donall@raidiofailte.com

The Irish Language Broadcast Fund

The Irish Language Broadcast Fund (ILBF) was set up with the dual aim of funding Irish language content of high quality and of fostering the Irish speaking independent production sector in Northern Ireland.

The fund finances a minimum of 70 hours of Irish language content per year, which is broadcast on BBC Northern Ireland, TG4 & RTÉ.  Development and production funding is available for a wide variety of TV genres.  The ILBF also provides funding for a range of training initiatives for Irish speakers wishing to work or are already working in the production sector here.

The ILBF Priorities provide general guidance on the type of content we wish to fund.

The ILBF also produces annual commissioning documents in conjunction with broadcasters BBC NI, TG4 and RTÉ, with guidelines detailing the type of content we wish to fund with each of the broadcasters.

For More info click HERE

Raidió Fáilte training Scheme with support from The Irish Language Broadcast Fund

Raidió Fáilte organise regular training courses in radio and broadcasting skills with support from the Northern Ireland Screen Irish Language Broadcast Fund

An Intensive Course in radio skills from Raidió Fáilte

Raidió Fáilte 107.1fm are inviting Irish speakers to take part in an intensive course in radio broadcasting and production skills.

The groundbreaking course is funded by the Irish Language Broadcast Fund and backed by Northern Ireland Screen. The participants will learn how to prepare, present, record and edit  their own radio show.

More advanced radio skills interviewing and presenting techniques will also be covered. The participants will be given the opportunity to use Raidió Fáilte’s high-tech recording equipment and editing suite in order to record and produce high-quality radio broadcasts, as well as training to use hand-held recording devices to record voxpops, interviews and community events. The course will also cover how to research a topic and write a radio script.

This is a great opportunity to kick-start a career in the media as a presenter or as a journalist and to produce your own programme on an all-Irish radio station.

As part of the course, guest speakers from various national media services will offer advice based on their experience in the media.

Participants who successfully complete the course will get the opportunity to have a regular slot on the busy schedule of the awarding winning Irish language station Raidió Fáilte.

CLICK HERE TO BOOK YOUR PLACE ON THE COURSE

OR contact Dónall at 028 90 310013 or donall@raidiofailte.com before 2nd  September 2011.

Become a BroadcasterJoin the Mailing listDownload the info PackEist Beo | Listen to Irish Raidio StationEmployment & opportunities
Apr / 28 / 17

Cúrsa Traenála i Scileanna Raidió Bealtaine 2017

Dianchúrsa Traenála le haghaidh Craoltóirí Nua An Chéadaoin  24 Bealtaine 2017 go dtí An Chéadaoin 14 Meitheamh 2017 Dianchúrsa úrnua Traenála i Scileanna Raidió agus Craoltóireachta Tapaigh an deis seo le scileanna úrnua a fhoghlaim tríd an Ghaeilge,  Beidh an cúrsa ag tosú ar an An Chéadaoin  24 Bealtaine 2017 ar 6:00pm agus beidh 4 […]

Nov / 22 / 17

Scoileanna Iúr Chinn Trá ag Surfáil na nAerthonnta

Trí chomhfhiontar idir Aonad na Gaeilge i gComhairle Ceantair an Iúir Mhúrn agus an Dúin, an staisiúin raidió pobail Raidió Fáilte 107.1fm agus Scoil an Chroí Ró-Naofa, Iúr Cinn Trá, fuair daltaí scoile ó Scoil an Chroí Ró-Naofa agus Scoil na Mainistreach in Iúr Cinn Trá deis a gcuid scileanna a fhorbairt i léiriú raidió […]

Oct / 24 / 17

Turas Treoraithe ar Ionad Togála Raidió Fáilte

Mar chuid den Architecture and Engineering Festival, Open House Festival beidh turas treoraithe ar ionad tógála Raidió Fáilte, Sráid Duibhis (in aice leis an Westlink) an Aoine seo, an 27ú Deireadh Fómhair ag 2.30pm.  ARDMackel agus McGurk na hailtirí.  Fáilte roimh cách.   As part of the Open House Belfast there will be a guide tour […]


Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive