Grundtvig

Raidió Fáilte – Basque Country

Slide 2
Slide 3

Grundtvig

Tá Raidió Fáilte páirteach sa tionscadal Eorpach Grundtvig in éineacht le cúig stáisiún eile ón Eoraip.

Is é cuspóir Grundtwig ná eolas agus le dea-chleachtais i gcraolachán i mionteangacha a mhalartú. Téann craoltoirí óna stáisiúin éagsúla ar cuairt chuig staisiúin a chéile le foghlaim faoin dóigh a bhfuil staisiúin eile ag láimsheáil na bhfadhbanna a bhainnean le craoladh i míonteangacha nó i nios mó na teanga amháin.

Fáilte mór Feirsteach curtha ag Raidió Fáilte roimh stáisiúin raidió ón Eoraip

Ar an Chéadaoin 30 Eanáir, chuir Raidió Fáilte, stáisiún raidió Gaeilge Bhéal feirste, fáilte roimh chuairteoirí ó ghrúpa de stáisiúin raidió pobail Eorpacha. Is i dteangacha mionlaigh nó i dteangacha neamhfhorleathana a mbíonn na stáisiúin seo ag craoladh don chuid is mó.

Bhí an chuairt mar chuid de thionscadal le haghaidh malartú dea-chleachtais agus eolais i measc stáisiún raidió pobail agus tá sé maonaithe faoin chlár Eorpach Grundtvig. Páirteach sa tionscadal seo, tá grúpa de stáisiúin raidió ó thíortha éagsúla san Eoraip: Antxeta Irratia agus Radio Kultura ó Thír na mBascach, Radio FRO ó Linz san Ostair agus Near FM ó Bhaile Átha Cliath.

Le linn na cuairte rinne na hionadaithe plé ar na dóigheanna éagsúla ina dtiocfadh leis na staisiúin bheith ag comhoibriú le chéile amach anseo d’fhonn dea-chleachtas a fhorbairt agus taithí a roinnt.  Rinneadh plé ar na himpleachtaí a bheidh ag an athrú digiteach ar staisiúin raidió pobail agus tháinig ionadaí ó údaras craolacháin na Breataine Ofcom ann le labhairt faoi seo. Chomh maith leis seo, rinneadh plé ar na bealaí inar féidir le teagacha mionlaigh agus teangacha neamhfhorleathana a fhorbairt trí mheán an raidió.

Chuaigh baill ó fhoireann Raidió Fáilte ar cuairt chuig cuid de na stáisiúin raidió eile cheanaféin. Chuaigh ionadaithe ó Raidió Fáilte ar cuairt go Radio FRO i Linz na hOstaire anuraidh agus chuig Tír na mBascach ar an bhliain roimhe sin.

Deir Bainisteoir Raidió Fáilte, Fergus Ó hÍr, gur tionscadal fiúntach é tionscadal Grundtvig sa dóigh is go bhfoghlaimíonn craoltóirí pobail óna chéile agus go mbailíonn siad leo tuilleadh taithí san earnáil. ‘Tá sé idir shuimiúil agus fhiúntach bheith ag dul i dtaithí ar an obair a bhíonn ar bun ag stáisiúin phobail eile a chraolann i dteangacha mionlaigh,’ arsa sé.

Bíonn Raidió Fáilte ag reáchtáil cúrsaí traenála ar bhun rialta le haghaidh Gaeilgeoirí a bhfuil suim acu sa chraoltóireacht. Is féidir leat éisteacht le Raidió Fáilte ar 107.1FM i mBéal Feirste agus ar www.raidiofailte.com áit ar bith eile sa domhan.

Grundtvig

Raidió Fáilte is currently taking part in a European project called Grundtvig. The project involves a total of 5 community radio stations that use minority and lesser-spoken languages in their daily radio schedules:

The aim of the project is to exchange information and good-practice in the broadcasting industry and in broadcasting in minority and lesser-spoken languages. The various radio stations have been visiting each other since the project began to see how they can solve problems and overcome the challenges involved in broadcasting in minority and lesser-spoken languages.

Raidió Fáilte welcome a Delegation of European Broadcasters

On Wednesday 30 January, Belfast’s Irish language community radio station Raidió Fáilte played host to a visiting delegation of European Community radio stations all of which broadcast in minority or emigrant languages.

The visit was part of a project promoting the exchange of best practice and experience among community radio stations in Europe and is funded by the European Grundtvig programme. Radio stations from a range of countries including Austria, The Basque Country, France, Spain and Ireland North and South are involved in the project and representatives from many of these community stations visited Belfast over a three day period at the end of January.

The visit was part of the Raidió Fáilte’s programme of raising awareness and building support for of the Irish language as widely as possible both among disparate communities here in Belfast and further afield. Members of the Raidió Fáilte team have already visited some of the other  European radio stations. Among the Radio Stations involved in the project were, Antxeta Irratia and Radio Kultura from the Basque Country, Radio FRO from Linz in Austria and Near FM from Dublin.

During the visit, the representatives took part is discussions concerning the various ways that the station could co-operate in the future with the view of exchanging ideas and best practice. The implications of the new developments in digital radio were also discussed, and a repesentative from Ofcom spoke about this subject. Development of minority and lesser-spoken languages through radio programmes was also part of the agenda.  The European group visited the Raidió Fáilte studios as well as other broadcast and Irish language facilities.

Raidió Fáilte has been  involved in a number of projects aimed at raising the profile of the Irish language both at home and throughout Europe. Last year, in co-operation with Belfast City Council Raidió Fáilte produced a CD recording of Belfast schools participating in a European Day of Languages event at City Hall which was distributed to participating schools.

Raidió Fáilte manager Fergus Ó hÍr has stated that the Grundtvig project has proven a useful way for community broadcasters to swop experience and knowhow with others involved in the same work.  “It is an interesting and valuable experience to see at first hand the many different ways in which community broadcasters and those involved in broadcasting in minority languages actually operate” he said.

Raidió Fáilte runs regular training for Irish speakers interested in learning broadcast skills. The station can be heard in Belfast on 107.1fm and internationally on www.raidiofailte.com

 

 

Become a BroadcasterJoin the Mailing listDownload the info PackEist Beo | Listen to Irish Raidio StationEmployment & opportunities
Apr / 18 / 19

Cúrsa Traenála 8 Bealtaine 2019

Cúrsa Ionduchtaithe Traenála i Raidió Fáilte Beidh Raidió Fáilte ag reáchtáil cúrsa nua ionduchtaithe le haghaidh daoine ar spéis leo craoladh sa stáisiún. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe an bealach le clár a ullmhú, a léiriú, a láithriú agus a chur in eagar. Beidh seisiún foirmiúil traenála amháin ann ina mbeidh na rannpháirtithe ag amharc ar an […]

Sep / 28 / 18

Áras Nua Raidió Fáilte – 1 Deireadh Fómhair

Tá sé d’ónóir dúinn a fhógairt go mbeidh Raidió Fáilte – an t-aon stáisiún raidió lán-Ghaeilge i mBéal Feirste – lonnaithe inár bhfoirgneamh úrnua saintógtha ar Shráid Dubhaise ón Luan 1 Deireadh Fómhair ar aghaidh. Ar an ábhar seo beidh cur isteach ann ar ár gcoras ríomhaireachta agus gnáthsceideal craolacháin go ceann tamaill. Beidh tú […]

no images were found


Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive