Craoltóirí: Marcas Ó Cinnéide

Marcas Ó Cinnéide

Tá mé ag ag craoladh le Raidió Fáilte ón fhíorthús. Roimhe sin bhí mé ag obair le hAisling Ghéar ag aisteoireacht trí mheán an Gaeilge. Tá céim agus máistreacht agam sa Ghaeilge. I measc na gcaitheamh aimsire tá mé tógtha leis an sacar agus leis an scríbhneoireacht. Tá an clár s’agam roinnte ina dhá leath. Bíonn ceol traidisiúnta, ceol Gaelach agus ceol Éireannach le cluinstin sa chéad leath den chlár agus rac-cheol sa darna leath den chlár. Bíonn fógraí faoi imeachtaí atá ag titim amach sna hionaid éágsúla i mBéal Feirste agus thart ar an tír le cloisteáil ar an chlár fosta. I have been working at Radió Fáilte from the very beginning . Previous to that I was working with Aisling Ghéar acting through the medium of Irish. I have a degree and a Masters in Irish. My hobbies include soccer and writing. I present a live two-hour show every Monday and Tuesday. The first half of the programme features Irish traditional music and song. Rock music makes up the second half of my show. Upcoming events and interviews are also included on the show.

Eolas gineraltá

Email me:marcas@raidiofailte.com

Marcas: Stories and News Articles

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive