Craoltóirí: Gearóid Mac Giolla Fhinnéin

Gearoid Mac Giolla Fhinnein

Rinne mé an dianchúrsa traenála i scileanna raidió agus craoltóreachta leis an stáisiún agus bhain mé an-sult agus an-tairbhe as an chúrsa seo. Stáisiúin raidió pobail is ea Raidió Fáilte agus déanaim mo dhícheall, ar mo chlár seachtainiúil, nasc a chothú leis an phobal. Dírim ar dhaoine óga i mo chlár agus tá na seinnliostaí bunaithe ar phopcheol agus ar cheol eile atá coitianta faoi láthair. Cuirim agallaimh ar dhaoine óga agus orthu súid a bhíonn ag plé leis an óige. Is mac léinn mé faoi láthair agus nuair nach mbím ag craoladh bím gnóthach ag staidéar go dian. Tugann an fhoireann ag an stásiún comhairle agus tacaíocht dom agus is breá liom bheith páirteach san obair atá ar bun acu ansin. I have been working as a volunteer broadcaster with the station since completing an intensive course in broadcasting skills provided by the station. I am currently a student and when I'm not busy working on my programme I'm studying hard. My programme focuses on the youth and involves interviews with young people and interviews with those working with young people. The playlists on the programme include pop music and other types of modern, contemporary music. I thoroughly enjoy working at Raidió Fáilte and I find the staff there to be most helpful and obliging.

Eolas gineraltá

Email me:gary@raidiofailte.com

Gearoid Mac Giolla Fhinnein: Stories and News Articles

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive