Fógraíocht / Advertise with Us

 

Raidió Fáilte

Fógraíocht le Raidió Fáilte

Bí éagsúil – fógraí éifeachtacha Gaeilge/dátheangacha

• Is féidir leat do ghnó nó d’eagraíocht a phoibliú ar Raidió Fáilte ar chostas an-réasúnta

• Is féidir le Raidió Fáilte pacáistí éagsúla a chruthú duit ag brath ar do chuid riachtanas agus ar do bhuiséad chomh maith

• Is féidir linn script a scríobh agus ceoilín proifisiúnta dátheangach a tháirgeadh duit

• Is féidir linn fógraí a chur ar an suíomh idirlín seo agus naisc a chur ó shuíomh Raidió Fáilte go dtí do shuíomh féin

• Le haghaidh breis eolais, cuir glaoch ar Raidió Fáilte anois ar +44 (0) 28 9031 0013 nó seol ríomhphost go dtí oifig@raidiofailte.com

• Is é Raidió Fáilte an t-aon stáisiún raidió lánGhaeilge i dtuaisceart Éireann

• Tá Raidió Fáilte ag craoladh maidin agus oíche ar 107.1fm, agus ar an idirlíon ag www.raidiofailte.com

• Bíonn gach cineál cláir ar fáil ar Raidió Fáilte: nuacht, cúrsaí reatha, spórt, litríocht, cláir d’fhoghlaimeoirí, scoth ceoil, cainte agus craice…agus go leor, leor eile

Éisteoirí Raidió Fáilte

• Éisteann an gnáthdhuine le níos mó ná 20 uair an chloig raidió, gach seachtain

• Tá lucht éisteachta dílis againn. Tugann ár n-éisteoirí tacaíocht dár dtacaithe

• Tá níos mó ná 1,500,000 Gaeilgeoir in Éirinn

• Tá 40,000 Gaeilgeoir i mBéal Feirste

• Tá Gaeilgeoirí ar fud an domhain

• Tá daoine ag éisteacht le Raidió Fáilte ar fud an domhain: san Eoraip, san Astráil, sa tSín, sa tSeapáin, sa Rúis, i gCeanada, sna Stáit Aontaithe agus i Meiriceá Theas chomh maith le hÉirinn agus an Bhreatain

Cuidigh leis an phobal

• Is stáisiún pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Soláthraíonn muid traenáil don phobal i scileanna craoltóireachta agus i ndeisiú fuaime

• Is carthanacht é Raidió Fáilte. Téann gach aon bhrabús ar ais chuig an stáisiún

• Raidió Fáilte – guth an phobail

Le haghaidh breis eolais, cuir glaoch ar Raidió Fáilte inniu ar +44 (0) 28 9031 0013 nó seol ríomhphost go dtí oifig@raidiofailte.com

Your Name*

Last Name*

Your Email*

Job Title*

Company*

Country*

Phone*

Comments*

* Required

Raidió Fáilte

Be different – effective Irish language/bilingual advertising

• You can advertise your business or organisation on Raidió Fáilte at very reasonable rates

• We can create a range of advertising packages depending on your needs and budget

• We can write a script and produce a professional bilingual jingle for you

• We can place your ad on this website and provide a link from our website to your website

• For more information please contact Raidió Fáilte now on +44 (0) 28 9031 0013 or email oifig@raidiofailte.com

• Raidió Fáilte is the only Irish language radio station in the North of Ireland

• Raidió Fáilte broadcasts 24/7 on 107.1fm, and on the internet at www.raidiofailte.com

• Every type of show is available on Raidió Fáilte: news, current affairs, sport, arts and literature, Irish lessons for learners as well as music, talk and craic

Our Listeners

• The average person listens to more than 20 hours of radio each week

• We have a loyal listenership. Our listeners support our sponsors/advertisers

• There are more than 1,500,000 Irish speakers in Ireland

• There are 40,000 Irish speakers in Belfast

• Irish speakers are all over the world

• People around the world are listening online to Raidió Fáilte; in Europe, Australia, China, Japan, Russia, Canada, the USA and South America as well as in Ireland and Britain

Helping the community

• Raidió Fáilte is an Irish language community radio station. We provide training for the community in broadcasting and sound editing skills

• Raidió Fáilte is a registered charity. Any profit we make goes straight back into the station

• Raidió Fáilte – guth an phobail

For more information, please contact Raidió Fáilte today on +44 (0) 28 9031 0013 or email oifig@raidiofailte.com

Your Name*

Last Name*

Your Email*

Job Title*

Company*

Country*

Phone*

Comments*

* Required

Become a BroadcasterJoin the Mailing listDownload the info PackEist Beo | Listen to Irish Raidio StationEmployment & opportunities
Jul / 4 / 19

Folúntas Poist – Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

Raidió Fáilte Folúntas Poist Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail Is staisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Tá an stáisiún lonnaithe i mBéal Feirste, i bhfoirgneamh úr saintógtha ina bhfuil oifigí, stiúideonna raidió & taifeadta, seomra cruinnithe, spás imeachtaí agus caifélann – An Lon Dubh. Is é príomhchuspóir an phoist seo a bheith ag déanamh forbairt ar […]

Jun / 11 / 19

Cúrsa 19 Meitheamh 2-6pm

Cúrsa Traenála Raidió Fáilte Beidh Raidió Fáilte ag reáchtáil cúrsa nua ionduchtaithe le haghaidh daoine ar spéis leo craoladh sa stáisiún. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe an bealach le clár a ullmhú, a léiriú, a láithriú agus a chur in eagar. Beidh seisiún foirmiúil traenála amháin ann ina mbeidh na rannpháirtithe ag amharc ar an taobh teoiriciúil […]

no images were found


Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive