Fógraíocht / Advertise with Us

 

Raidió Fáilte

Fógraíocht le Raidió Fáilte

Bí éagsúil – fógraí éifeachtacha Gaeilge/dátheangacha

• Is féidir leat do ghnó nó d’eagraíocht a phoibliú ar Raidió Fáilte ar chostas an-réasúnta

• Is féidir le Raidió Fáilte pacáistí éagsúla a chruthú duit ag brath ar do chuid riachtanas agus ar do bhuiséad chomh maith

• Is féidir linn script a scríobh agus ceoilín proifisiúnta dátheangach a tháirgeadh duit

• Is féidir linn fógraí a chur ar an suíomh idirlín seo agus naisc a chur ó shuíomh Raidió Fáilte go dtí do shuíomh féin

• Le haghaidh breis eolais, cuir glaoch ar Raidió Fáilte anois ar +44 (0) 28 9031 0013 nó seol ríomhphost go dtí oifig@raidiofailte.com

• Is é Raidió Fáilte an t-aon stáisiún raidió lánGhaeilge i dtuaisceart Éireann

• Tá Raidió Fáilte ag craoladh maidin agus oíche ar 107.1fm, agus ar an idirlíon ag www.raidiofailte.com

• Bíonn gach cineál cláir ar fáil ar Raidió Fáilte: nuacht, cúrsaí reatha, spórt, litríocht, cláir d’fhoghlaimeoirí, scoth ceoil, cainte agus craice…agus go leor, leor eile

Éisteoirí Raidió Fáilte

• Éisteann an gnáthdhuine le níos mó ná 20 uair an chloig raidió, gach seachtain

• Tá lucht éisteachta dílis againn. Tugann ár n-éisteoirí tacaíocht dár dtacaithe

• Tá níos mó ná 1,500,000 Gaeilgeoir in Éirinn

• Tá 40,000 Gaeilgeoir i mBéal Feirste

• Tá Gaeilgeoirí ar fud an domhain

• Tá daoine ag éisteacht le Raidió Fáilte ar fud an domhain: san Eoraip, san Astráil, sa tSín, sa tSeapáin, sa Rúis, i gCeanada, sna Stáit Aontaithe agus i Meiriceá Theas chomh maith le hÉirinn agus an Bhreatain

Cuidigh leis an phobal

• Is stáisiún pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Soláthraíonn muid traenáil don phobal i scileanna craoltóireachta agus i ndeisiú fuaime

• Is carthanacht é Raidió Fáilte. Téann gach aon bhrabús ar ais chuig an stáisiún

• Raidió Fáilte – guth an phobail

Le haghaidh breis eolais, cuir glaoch ar Raidió Fáilte inniu ar +44 (0) 28 9031 0013 nó seol ríomhphost go dtí oifig@raidiofailte.com

Your Name*

Last Name*

Your Email*

Job Title*

Company*

Country*

Phone*

Comments*

* Required

Raidió Fáilte

Be different – effective Irish language/bilingual advertising

• You can advertise your business or organisation on Raidió Fáilte at very reasonable rates

• We can create a range of advertising packages depending on your needs and budget

• We can write a script and produce a professional bilingual jingle for you

• We can place your ad on this website and provide a link from our website to your website

• For more information please contact Raidió Fáilte now on +44 (0) 28 9031 0013 or email oifig@raidiofailte.com

• Raidió Fáilte is the only Irish language radio station in the North of Ireland

• Raidió Fáilte broadcasts 24/7 on 107.1fm, and on the internet at www.raidiofailte.com

• Every type of show is available on Raidió Fáilte: news, current affairs, sport, arts and literature, Irish lessons for learners as well as music, talk and craic

Our Listeners

• The average person listens to more than 20 hours of radio each week

• We have a loyal listenership. Our listeners support our sponsors/advertisers

• There are more than 1,500,000 Irish speakers in Ireland

• There are 40,000 Irish speakers in Belfast

• Irish speakers are all over the world

• People around the world are listening online to Raidió Fáilte; in Europe, Australia, China, Japan, Russia, Canada, the USA and South America as well as in Ireland and Britain

Helping the community

• Raidió Fáilte is an Irish language community radio station. We provide training for the community in broadcasting and sound editing skills

• Raidió Fáilte is a registered charity. Any profit we make goes straight back into the station

• Raidió Fáilte – guth an phobail

For more information, please contact Raidió Fáilte today on +44 (0) 28 9031 0013 or email oifig@raidiofailte.com

Your Name*

Last Name*

Your Email*

Job Title*

Company*

Country*

Phone*

Comments*

* Required

Become a BroadcasterJoin the Mailing listDownload the info PackEist Beo | Listen to Irish Raidio StationEmployment & opportunities
Apr / 28 / 17

Cúrsa Traenála i Scileanna Raidió Bealtaine 2017

Dianchúrsa Traenála le haghaidh Craoltóirí Nua An Chéadaoin  24 Bealtaine 2017 go dtí An Chéadaoin 14 Meitheamh 2017 Dianchúrsa úrnua Traenála i Scileanna Raidió agus Craoltóireachta Tapaigh an deis seo le scileanna úrnua a fhoghlaim tríd an Ghaeilge,  Beidh an cúrsa ag tosú ar an An Chéadaoin  24 Bealtaine 2017 ar 6:00pm agus beidh 4 […]

Nov / 22 / 17

Scoileanna Iúr Chinn Trá ag Surfáil na nAerthonnta

Trí chomhfhiontar idir Aonad na Gaeilge i gComhairle Ceantair an Iúir Mhúrn agus an Dúin, an staisiúin raidió pobail Raidió Fáilte 107.1fm agus Scoil an Chroí Ró-Naofa, Iúr Cinn Trá, fuair daltaí scoile ó Scoil an Chroí Ró-Naofa agus Scoil na Mainistreach in Iúr Cinn Trá deis a gcuid scileanna a fhorbairt i léiriú raidió […]

Oct / 24 / 17

Turas Treoraithe ar Ionad Togála Raidió Fáilte

Mar chuid den Architecture and Engineering Festival, Open House Festival beidh turas treoraithe ar ionad tógála Raidió Fáilte, Sráid Duibhis (in aice leis an Westlink) an Aoine seo, an 27ú Deireadh Fómhair ag 2.30pm.  ARDMackel agus McGurk na hailtirí.  Fáilte roimh cách.   As part of the Open House Belfast there will be a guide tour […]


Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive